Najnowsze oferty pracy

 • Kierownik oddziału

  DROADER Usługi Transportowe Maksymilian Wieczorek   Głogów, ul. Rynek 65/1    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 15 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
  3 dni
  Jako członek naszego Zespołu możesz spodziewać się: procesu wdrożenia stanowiskowego; optymalnej formy zatrudnienia - UoP / B2B; bonów wakacyjnych oraz samochodu osobowego za nieprzeciętne wyniki; możliwości przystąpienia do pakietu MultiSport; dofinansowania do nauki języka, szkoleń...
 • Dyrektor Agencji

  Prudential Polska Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
  8 godz.
  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy i szansę na dołączenie do...
 • Kierownik Oddziału – branża motoryzacyjna

  OPOLTRANS Spółka z o.o.   Łódź    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  kontrakt B2B  aplikuj szybko
  1 dni
  Opis stanowiska: Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans; Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych celów (sprzedażowych, biznesowych)
 • Kierownik oddziału

  extraDACH   Grodzisk Mazowiecki    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  aplikuj szybko
  1 dni
  Opis stanowiska zarządzanie i rozwój podległych pracowników; koordynacja, nadzór i zarządzanie pracą Oddziału, w tym kosztami; odpowiedzialność za wielkość sprzedaży i marży Oddziału; odpowiedzialność za optymalną strukturę zatrudnienia w Oddziale; zarządzanie powierzchnią...
 • Zastępca Kierownika oddziału

  DROADER Usługi Transportowe Maksymilian Wieczorek   Gdynia, ul. Plac Kaszubski 8/207,    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   5 000 - 15 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
  6 dni
  Jako członek naszego Zespołu możesz spodziewać się: procesu wdrożenia stanowiskowego; optymalnej formy zatrudnienia - UoP / B2B; bonów wakacyjnych oraz samochodu osobowego za nieprzeciętne wyniki; możliwości przystąpienia do pakietu MultiSport; dofinansowania do nauki języka, szkoleń...
 • Koordynator Oddziału

  SEITO   Ujście    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   5 400 - 6 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online
  3 godz.
  Zakres obowiązków: Organizacja zakresu pracy oraz nadzorowanie pracy podległych pracowników liniowych. Dbanie o utrzymanie właściwego poziomu jakości i bezpieczeństwa na podległym obszarze. Reprezentacja firmy w kontaktach z kontrahentem.
 • Dyrektor Oddziału

  Compensa Dystrybucja Sp. z o.o.   Poznań    praca stacjonarna
  dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
  3 godz.
  Będziesz odpowiedzialny za: Budowanie i realizowanie strategii Oddziału; Organizowanie i nadzorowanie pracy sieci sprzedaży w powierzonym obszarze; Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych; Budowanie portfela Klientów; Rekrutowanie i wdrażanie zespołu sprzedażowego; Szkolenie i...
 • Dyrektor Agencji

  Prudential Polska Sp. z o.o.   Poznań    praca stacjonarna
  dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
  8 godz.
  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy i szansę na dołączenie do...
 • Dyrektor Agencji

  Prudential Polska Sp. z o.o.   Zielona Góra    praca stacjonarna
  dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
  8 godz.
  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy i szansę na dołączenie do...
 • Dyrektor Agencji

  Prudential Polska Sp. z o.o.   Szczecin    praca stacjonarna
  dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
  8 godz.
  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy i szansę na dołączenie do...
Zobacz więcej ofert pracy

Zastępca kierownika oddziału

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wrocław
kierownik/koordynator
praca stacjonarna
129 dni temu
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 121342

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, zmian decyzji o pozwoleniach na budowę oraz przeniesień decyzji o pozwoleniach na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych prowadzonych w trybach nadzwyczajnych, w szczególności w trybie stwierdzania nieważności i wznowienia postępowań w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane,
 • przyjmowanie stron toczących się postępowań administracyjnych prowadzonych w Oddziale,
 • kierowanie pracą Oddziału Orzecznictwa podczas nieobecności Kierownika Oddziału,
 • weryfikowanie i podpisywanie pism związanych z prowadzonymi przez podległe stanowiska pracy postępowaniami administracyjnymi, podczas nieobecności Kierownika Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub architektoniczno-budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo budowalne,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o własności lokali,
 • znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • znajomość w sprawie gmin, w których stosuje się szczegółowe zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   

  Podobne oferty

  • Kierownik oddziału

   DROADER Usługi Transportowe Maksymilian Wieczorek   Głogów, ul. Rynek 65/1    praca stacjonarna
   kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 15 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
   3 dni
   Jako członek naszego Zespołu możesz spodziewać się: procesu wdrożenia stanowiskowego; optymalnej formy zatrudnienia - UoP / B2B; bonów wakacyjnych oraz samochodu osobowego za nieprzeciętne wyniki; możliwości przystąpienia do pakietu MultiSport; dofinansowania do nauki języka, szkoleń...
  • Dyrektor Agencji

   Prudential Polska Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
   dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
   8 godz.
   W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy i szansę na dołączenie do...
  • Kierownik Oddziału – branża motoryzacyjna

   OPOLTRANS Spółka z o.o.   Łódź    praca stacjonarna
   kierownik/koordynator  kontrakt B2B  aplikuj szybko
   1 dni
   Opis stanowiska: Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans; Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych celów (sprzedażowych, biznesowych)
  • Kierownik oddziału

   extraDACH   Grodzisk Mazowiecki    praca stacjonarna
   kierownik/koordynator  aplikuj szybko
   1 dni
   Opis stanowiska zarządzanie i rozwój podległych pracowników; koordynacja, nadzór i zarządzanie pracą Oddziału, w tym kosztami; odpowiedzialność za wielkość sprzedaży i marży Oddziału; odpowiedzialność za optymalną strukturę zatrudnienia w Oddziale; zarządzanie powierzchnią...
  • Zastępca Kierownika oddziału

   DROADER Usługi Transportowe Maksymilian Wieczorek   Gdynia, ul. Plac Kaszubski 8/207,    praca stacjonarna
   kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   5 000 - 15 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
   6 dni
   Jako członek naszego Zespołu możesz spodziewać się: procesu wdrożenia stanowiskowego; optymalnej formy zatrudnienia - UoP / B2B; bonów wakacyjnych oraz samochodu osobowego za nieprzeciętne wyniki; możliwości przystąpienia do pakietu MultiSport; dofinansowania do nauki języka, szkoleń...
  • Koordynator Oddziału

   SEITO   Ujście    praca stacjonarna
   kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   5 400 - 6 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online
   3 godz.
   Zakres obowiązków: Organizacja zakresu pracy oraz nadzorowanie pracy podległych pracowników liniowych. Dbanie o utrzymanie właściwego poziomu jakości i bezpieczeństwa na podległym obszarze. Reprezentacja firmy w kontaktach z kontrahentem.
  • Dyrektor Oddziału

   Compensa Dystrybucja Sp. z o.o.   Poznań    praca stacjonarna
   dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
   3 godz.
   Będziesz odpowiedzialny za: Budowanie i realizowanie strategii Oddziału; Organizowanie i nadzorowanie pracy sieci sprzedaży w powierzonym obszarze; Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych; Budowanie portfela Klientów; Rekrutowanie i wdrażanie zespołu sprzedażowego; Szkolenie i...
  • Dyrektor Agencji

   Prudential Polska Sp. z o.o.   Poznań    praca stacjonarna
   dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
   8 godz.
   W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy i szansę na dołączenie do...
  • Dyrektor Agencji

   Prudential Polska Sp. z o.o.   Zielona Góra    praca stacjonarna
   dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
   8 godz.
   W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy i szansę na dołączenie do...
  • Dyrektor Agencji

   Prudential Polska Sp. z o.o.   Szczecin    praca stacjonarna
   dyrektor  kontrakt B2B  pełny etat
   8 godz.
   W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy i szansę na dołączenie do...