Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie
Kraków
prezes
23 dni temu

Ogłoszenie numer: 4945352, z dnia 2021-07-01

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie

 

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

 

Wymagania

Wymagania ogólne wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB.
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności: Word i Excel, oraz znajomość programów do kosztorysowania.
 • Znajomość zagadnień prawa pracy.
 • Nastawienie pro klienckie i umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji
  z mieszkańcami.
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.
 • Umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko).
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz stosowanie się do art. 57 ustawy o prawie spółdzielczym, brak pokrewieństwa i powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej.
 • Zgody RODO kandydatów do pracy, dot. danych osobowych, kontaktu, oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
Preferowane dodatkowe wymagania:
 • Umiejętność tworzenia i wdrażania programów restrukturyzacyjnych.
 • Podstawowa znajomość ustawy o rachunkowości.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.