Teraz rekrutuje

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni

1 aktualna oferta pracy od 51 do 250 prac. Telekomunikacja i Informatyka

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. powołany został w 1982 roku do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjno-technologicznych i doświadczalnych, w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej, doskonalenia metod ich wytwarzania oraz prowadzenia współpracy z zagranicą w tym zakresie. Po przeprowadzeniu procesu komercjalizacji, od stycznia 2008 r. działa jako Spółka Akcyjna na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.

Spółka OBR CTM S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ to największy koncern obronny w tej części Europy – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii. Skupia kilkadziesiąt firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 5 mld zł oraz przeszło 19 tysiącami pracowników. Współpracując z najlepszymi ośrodkami naukowymi PGZ odgrywa kluczową rolę w transferze wyników badań i innowacji do całej gospodarki”.

Aktualne oferty pracy

Zobacz archiwalne oferty pracy

1

aktualnych ofert pracy

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni

ul. A. Dickmana 62

81-109 Gdynia