Administrator Budynku

Spóldzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wolska Żelazna Brama"

Warszawa

7 dni temu

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama” poszukuje osoby na
stanowisko:

Administrator Budynku
Miejsce pracy: Warszawa
Główne zadania:
 • utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i ich otoczenia,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania firm zewnętrznych oraz innych służb obsługujących budynki,
 • kontrola użytkowania lokali mieszkalnych, gospodarczych i części wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • prowadzenie dokumentacji, ewidencji i korespondencji dotyczącej lokali mieszkalnych i gospodarczych.
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie,
 • obsługa programów Word i Excel,
 • komunikatywność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość korzystania z funduszu socjalnego,
 • pakiet medyczny po zatrudnieniu na czas nieokreślony.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama” z siedzibą przy ul. Krochmalnej 32, 00-864 Warszawa;
 • W sprawach prawidłowości przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się Administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail: sbmwzb@op.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę z SBM „Wolska Żelazna Brama”;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na
 • przetwarzanie, która jest dobrowolna, ale konieczna dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; Dane przechowywane będą do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 1Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu, w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Wolska Żelazna Brama” danych osobowych zawartych w moim CV oraz innych dołączonych dokumentach, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko  Administrator budynku.

Administrator nieruchomości, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za sprawowanie bieżącego nadzoru nad obiektem, lub grupą obiektów o określonym charakterze; kamienicą, osiedlem mieszkaniowym, ośrodkiem rekreacyjnym, budynkiem o zastosowaniu przemysłowym lub halą produkcyjną czy magazynem. W zależności od rodzaju obiektów podległych osobie obsadzonej na tym stanowisku, jej codzienne obowiązki będą ...
Praca Administrator Nieruchomości