Administrator Sieci Komputerowej
Uniwersytet Morski w Gdyni
Gdynia
59 dni temu

 

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Administrator Sieci Komputerowej
Miejsce pracy: Gdynia
Zadania:
 • tworzenie procedur oraz bieżącej dokumentacji,
 • obsługa zgłoszeń HelpDesk,
 • udział w modernizacji i restrukturyzacji infrastruktury sieciowej,
 • zarządzanie sprzętem komputerowym,
 • obsługa stron internetowych. 
Wymagania:

Wymagania kwalifikacyjne,wykształcenie,doświadczenie zawodowe:

 • znajomość systemów operacyjnych Linux (Debian, RedHat/CentOS);
 • znajomość protokołów oraz sieci komputerowych: LAN/WAN, VPN, switching, routing;
 • znajomość platform wirtualizacji (XCP-ng, Ovirt/RedHat Virtualization);
 • znajomość urządzeń typu UTM;
 • podstawowa znajomość języków skryptowych bash;
 • podstawowa obsługa Active Directory;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność czytania i pozyskiwania dokumentacji/podręczników/not aplikacyjnych.

Wymiar czasu pracy: 1etat

Jednostka/komórka organizacyjna: IMI – Dział Informatyki, Instytut Morski

Przewidywana data zatrudnienia: 15 maj 2021 r.

 

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Podobne oferty