Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Analityk finansowy

Tubes International Sp. z o.o.

Poznań

66 dni temu

Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

poszukujemy pracownika:

Analityk finansowy
Miejsce pracy:Poznań

Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

 

Co będzie tobie potrzebne na tym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: Finanse i Rachunkowość, Controlling,
 • doświadczenie w pracy w controllingu,
 • umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych analiz,
 • umiejętność myślenia perspektywicznego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • kreatywność, samodzielność, dynamika w działaniu,
 • mile widziane znajomość ERP – IFS.
Jaki będzie zakres twoich działań:
 • udział w procesie budżetowania,
 • udział w procesie konsolidacji,
 • udział w projektach optymalizacyjnych,
 • raportowanie oraz analiza comiesięcznych wyników finansowych,
 • monitorowanie kosztów,
 • tworzenie i rozwijanie narzędzi raportowych,
 • analizy ad-hoc,
 • współpraca z jednostkami spoza organizacji,
 • współpraca z innymi działami oraz spółkami Grupy Tubes.
Co możemy tobie zaoferować:
 • pracę w firmie z ponad 25 - letnim doświadczeniem będącej częścią międzynarodowej grupy – praca w centrali grupy
 • umowę o pracę,
 • pakiet prywatnej opieki zdrowotnej,
 • możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w projektach lokalnych, jak również międzynarodowych,
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych procesach analitycznych,
 • realny wpływ na działania z obszaru controllingu.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.

Poznaj

Tubes International Sp. z o.o.

 

Tubes International jest firmą z wieloletnim doświadczeniem zajmującą się dystrybucją profesjonalnych rozwiązań dla każdej gałęzi przemysłu. Firma od 1993 roku oferuje specjalistyczne produkty w zakresie węży i złączy przemysłowych oraz hydrauliki siłowej stale rozszerzając swoją ofertę. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu Tubes International zbudowało szeroką sieć sprzedaży – współpracując od początku z cenionymi międzynarodowymi producentami, zapewniając produkty najwyższej jakości pod względem technicznym jak również bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Firma Tubes International stale poszerza swoją sieć dystrybucji poprzez rozwój swoich oddziałów oraz działań on-line zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.