Analityk Inwestycyjny

PGE Ventures

Warszawa

2 dni temu

PGE Ventures to powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE fundusz Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy.
Fundusz wykorzystuje dźwignię finansową w postaci zewnętrznych programów, m.in. PFR Ventures, ale dysponuje również własnymi środkami dedykowanymi dla projektów, które posiadają strategiczne znaczenie dla Grupy Kapitałowej PGE i wpisują się w jej łańcuch wartości.

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Analityk Inwestycyjny

PGE Ventures Sp. z o.o.    

Nr ref.: GKPGE/VEN/1/2021
Miejsce pracy: Warszawa


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Analiza i weryfikacja projektów inwestycyjnych
 • Ocena projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie i przegląd modeli finansowych
  • przygotowywanie analiz biznesowych i rynkowych
  • uczestnictwo w wycenie projektów inwestycyjnych
  • uczestnictwo w badaniach due diligence potencjalnych celów inwestycyjnych
  • przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej na Komitety Inwestycyjne
 • Raportowanie statusu prac oraz określanie ryzyk inwestycyjnych
 • Bieżący monitoring i nadzór poprzez wykonywanie uprawnień inwestora, w tym zasiadanie w organach korporacyjnych spółek portfelowych
 • Nadzór nad funduszami zewnętrznymi poprzez wykonywanie uprawnień inwestora (m.in. udział w komitetach inwestycyjnych)Dostarczanie informacji niezbędnych do opracowania planów działalności inwestycyjnej
 • Bieżąca współpraca z innymi podmiotami na rynku Venture Capital w Polsce

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: finansowe, rachunkowość, bankowość
 • Minimum 2-3 lat doświadczenia w działach finansowo-inwestycyjnych (M&A, transakcje i usługi finansowe, analiza inwestycji), lub w Funduszach Inwestycyjnych
 • Wiedza z zakresu finansów, analizy finansowej, rachunkowości oraz rynków kapitałowych
 • Umiejętność dokonania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Znajomość technik analiz strategicznych, wyceny oraz modelowania finansowego
 • Samodzielność w zakresie modelowania finansowego
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego (certyfikat C1)
 • Umiejętności analityczne, w tym znajomość metodologii badań rynku (analiza danych z różnych źródeł, prowadzenie badań, przygotowywanie prezentacji)
 • Zaawansowana znajomość pakietu biurowego MS Office, a w szczególności MS Excel, MS PowerPoint
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu

Mile widziane:

 • Certyfikaty CFA, CIMA, ACCA lub uprawnienia do wykonywania zawodu rewidenta
 • Znajomość drugiego języka obcego
 • Znajomość sektora energetycznego i sektorów powiązanych

Ze swojej strony oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy
 • Pakiet medyczny
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę.

Oferty kandydatów proszę przesyłać

Klikając w przycisk

 

 APLIKUJ TERAZ Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV były wykorzystywane przez PGE Ventures sp z o.o. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści: „Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym CV w bazie rekrutacyjnej PGE Ventures sp z o.o. oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przez PGE Ventures sp z o.o. kolejnych rekrutacji.


Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorzy danych oraz kontakt do Inspektorów Ochrony Danych

Administratorami Państwa danych są:

 

– PGE Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.pgeventures@gkpge.pl

 

2. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Przetwarzanie Państwa danych w celach przeprowadzenia rekrutacji odbywa się na:

 

– podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celach zawarcia umowy o pracę w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy;

 

– podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewymaganym przez przepisy Kodeksu pracy (wyrażonej przez aktywne działanie jakim jest przesłanie CV) oraz w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Zgoda w każdej chwili może być cofnięta;

 

– na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie przetwarzania danych do celów określenia zdolności pracownika do pracy;

 

Podanie danych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy jest obligatoryjne, a w pozostałem zakresie dobrowolne.

 

Państwa dane w przypadku nie zawarcia umowy, powinny zostać usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) z uwagi, iż zatrudniona osoba może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować. W przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania

 

3. Odbiorcy danych

 

Dostęp do danych mogą mieć na podstawie zawartych umów i w ściśle określonych celach podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, podmioty prowadzące rekrutacje, w tym agencje, podmioty audytorskie, organy państwowe lub innym podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków na administratorach danych, jak również inne spółki z Grupy kapitałowej PGE. Dane będą przetwarzane w Polsce, ewentualnie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

 

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

Poznaj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Specjalista do spraw inwestycji finansowych jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za dział operacji inwestycyjnych. Specjalista monitoruje bieżącą sytuację na rynkach inwestycyjnych, realizuje operacje i sporządza z nich szczegółową dokumentację. Specjalista zawiaduje portfelem inwestycyjnych firmy lub instytucji, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie środków, przeznaczonych ...
Praca Specjalista ds. Inwestycji Finansowych