Analityk sektora ubezpieczeń
Narodowy Bank Polski
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu

Narodowy Bank Polski

Departament Stabilności Finansowej

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Instytucji Niekredytowych

w charakterze analityka sektora ubezpieczeń


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • analiza, identyfikacja i ocena czynników ryzyka stwarzającego zagrożenie dla stabilności systemu finansowego (ryzyka systemowego),
 • przygotowywanie materiałów analitycznych dotyczących obserwowanych zjawisk i tendencji w systemie finansowym, które mogą stanowić ryzyko dla jego stabilności,
 • analiza stabilności i rozwoju sektora ubezpieczeń,
 • monitorowanie inicjatyw europejskich w zakresie systemu finansowego, opiniowanie projektów unijnych aktów prawnych i materiałów analitycznych dotyczących tej tematyki,
 • współpraca z instytucjami krajowymi, innymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi w obszarze stabilności finansowej,
 • współudział w tworzeniu raportów i innych publikacji analitycznych departamentu, a także materiałów dla kierownictwa NBP oraz przedstawicieli NBP w organizacjach krajowych i instytucjach międzynarodowych.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie albo ostatni rok studiów magisterskich (preferowane w zakresie matematyki, metod ilościowych, ekonomii, finansów).
 • wiedza na temat systemu finansowego, w szczególności znajomość zasad funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i sposobu wyznaczania wymogu kapitałowego dla tych instytucji zgodnie z Solvency II,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym zwłaszcza programu MS Excel,
 • płynna znajomość języka angielskiego (w tym terminologii biznesowo-finansowej) w mowie i piśmie,
 • zdolność analizowania złożonych problemów oraz syntezy informacji,
 • umiejętności organizacyjne oraz zdolność do pracy pod presją czasu,
 • otwartość na poszerzanie wiedzy i realizację zadań wymagających współpracy w zespole,
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w obszarze merytorycznym wymaganym na tym stanowisku, w szczególności na temat zasad funkcjonowania i regulacji niekredytowych instytucji finansowych,
 • certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego,
 • znajomość Business Objects.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
5 grudnia 2021 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem:

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Aplikuj teraz

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Podobne oferty