Architekt / projektant rozwiązań IT w Dziale Integracji i Transformacji w Departamencie Informatyki

Centrala NFZ

Warszawa

7 dni temu

Architekt/projektant rozwiązań IT w Dziale Integracji i Transformacji
w Departamencie Informatyki


Numer ogłoszenia: DI/21/36
Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ


2 etaty / umowa o pracę


Termin składania ofert: 5 marca 2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • projektowanie architektury systemów informatycznych na potrzeby integracji z Systemem Informatycznym Wspomagania Działalności NFZ (SIWDzNFZ) z innymi systemami oraz nadzór nad poprawnością i kompletnością implementacji wymagań i założeń architektury;
 • uzgadnianie wymagań z odbiorcami interfejsów integracyjnych do SIWDzNFZ;
 • projektowanie interfejsów integracyjnych do SIWDzNFZ;
 • zlecanie, rozliczanie i nadzór nad produkcją interfejsów integracyjnych po stronie SIWDzNFZ;
 • współpraca w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych NFZ;
 • zarządzanie architekturą rozwiązań IT, w tym opracowywanie i egzekwowanie stosowania standardów architektonicznych;
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych i udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane informatyczne lub techniczne;
 • minimum 2 lata pracy zawodowej (doświadczenia) w obszarze architektury systemów IT w szczególności, w zakresie projektowania architektury rozwiązań IT.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość metodyk: TOGAF lub ITIL;
 • umiejętność zrozumienia potrzeb interesariuszy i zasad funkcjonowania organizacji;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect);
 • dobra znajomość rynku IT w zakresie stosowanych standardów architektonicznych w szczególności w zakresie podejścia usługowego, architektury SOA oraz rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w projektach IT;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i pracę z dokumentacją techniczną systemu IT, znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn zm.);
 • znajomość zagadnień funkcjonowania krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • orientacja na zmiany, zarządzanie zmianą, inicjatywa, otwartość;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura komunikacyjna;
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 5 marca 2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

z dopiskiem: oferta pracy DI/21/36

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

 APLIKUJ 

Poznaj

Centrala NFZ

Architekt systemów komputerowych to stanowisko tożsame pod względem charakteru pełnionych obowiązków z architektem systemów informatycznych. Architekt systemów komputerowych to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i objęcie roli głównego wykonawcy w procesie projektowania, tworzenia i administrowania systemami komputerowymi w przestrzeni firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. Osoba obsadzona na tym ...
Praca Architekt Systemów Komputerowych