Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Archiwista
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Olsztyn
89 dni temu
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 112923

Warunki pracy


 • Praca biurowa w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Podjazd do budynku i winda dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach nadzorowanych
 • Opiniowanie w zakresie wartościowania dokumentacji
 • Opiniowanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opiniowanie projektów normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych
 • Udzielanie konsultacji, porad, instruktaży
 • Tworzenie, prowadzenie i gromadzenie akt spraw
 • Obsługa systemów bazodanowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość historii regionalnej, podstawowych zasad postępowania administracyjnego, umiejętność stosowania narzędzi informatycznych
 • Znajomość systemów kancelaryjnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych, przepisów prawnych, spraw ustrojowych administracji rządowej i samorządowej
 • Biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych typu MS Windows, MS Office i sprzętów peryferyjnych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów
 • Analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność organizacji pracy

Podobne oferty