Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Archiwista
Archiwum Państwowe w Radomiu
Radom
71 dni temu
Archiwum Państwowe w Radomiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 113692

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym światłem. Praca przy materiałach archiwalnych.

Zakres zadań

 • Przejmowanie materiałów archiwalnych wskazanych w rocznych planach pracy Oddziału
 • Wprowadzanie do bazy ZoSIA pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz ich aktualizacja
 • Wykonywanie czynności pomocniczych wchodzących w zakres opracowania materiałów archiwalnych
 • Przygotowywanie materiałów do digitalizacji
 • Współudział w czynnościach związanych z rozmieszczeniem zasobu i zabezpieczaniem jego stanu
 • Współudział w czynnościach związanych z ze znakowaniem materiałów archiwalnych
 • Współuczestniczenie w przygotowywaniu wydarzeń z zakresu popularyzacji zasobu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty