Asystent działu technicznego i inwestycji

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A.

Ustroń

108 dni temu

Ogłoszenie numer: 1876166, z dnia 2018-01-03

Uzdrowisko Ustroń poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent działu technicznego i inwestycji

Miejsce pracy: śląskie / Ustroń

 

Opis stanowiska

 • Współpraca z Kierownikiem Działu Inwestycji i Zakupów w zakresie:
  • wykonywania kosztorysów ofertowych instalacyjnych i budowlanych,
  • przygotowywania kalkulacji kosztowych w tym przedmiarów robót,
  • analiza zapytań ofertowych i dokumentacji projektowej,
  • pozyskiwania ofert od potencjalnych Wykonawców, współpraca z Wykonawcami,
  • pozyskiwania ofert od potencjalnych Wykonawców, współpraca z Wykonawcami,
  • analiza dokumentacji pod kątem kompletności,
  • przygotowanie oraz analiza dokumentacji ofertowo – projektowej,
  • kontrola terminowości oraz jakości prowadzonych robót
 • Współpraca z Kierownikiem Działu Technicznego w zakresie utrzymania ruchu urządzeń i infrastruktury,
  • współpraca z Kierownikami Administracyjnymi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i przekazywanie informacji Kierownikowi Działu Technicznego,
  • pomoc w bieżącym uzupełnianiu parametrów urządzeń do programu GLPI, wprowadzanie dokumentacji remontowej, poprzeglądowej oraz określanie terminów przeglądów przy współpracy z Kierownikiem Działu Technicznego,
  • monitorowanie Kierownikowi Działu Technicznego o terminach przeglądów urządzeń, aparatury i infrastruktury ( wentylacja, klimatyzacja, przeglądy gazowe, kominiarskie, elektryczne, budowlane, urządzeń dozorowych ciśnieniowych, urządzeń dozorowych dźwignicowych, aparatury kontrolno-medycznej)
  • pomoc w zakresie składania zapotrzebowań na materiały niezbędne do utrzymania ruchu,
  • współudział z Kierownikiem Działu Technicznego w przeglądach urządzeń i obiektów,
 • Doskonalenie systemu ZSZ,
 • Wykonywanie na polecenie przełożonego innych czynności nie objętych w/w zakresem z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji.

Wymagania

 • Wykształcenie:
  • wyższe techniczne w zakresie instalacji sanitarnych.
 • Umiejętności:
  • dobra znajomość branży sanitarnej,
  • kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami,
  • obsługa komputera,
  • znajomość programu AutoCad, MsOffice,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Cechy osobowe:
  • samoorganizacja, dokładność, rzetelność, systematyczność, odporność na sytuacje stresowe,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Oferujemy

 • Dogodne warunki zatrudnienia,
 • Satysfakcjonujące wynagrodzenie
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Szkolenia, zgodne z profilem stanowiska,
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole,
 • Dofinansowanie wczasów,
 • Możliwość skorzystania z oferty Uzdrowiska w atrakcyjnych dla Pracowników cenach.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A.

Poznaj stanowisko: Asystent ds. Zakupów

Asystent do spraw zakupów jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących zakupów wewnątrz firmy lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku analizuje informacje o dostępnych dostawcach danych produktów i dokonuje wyboru samodzielnie lub w konsultacji z kierownikiem działu zakupów. Po dokonanej transakcji sporządza szczegółowy raport, który przekazuje przełożonym – w tym przypadku ...
Asystent ds. Zakupów Praca Asystent ds. Zakupów

Rekrutują z Praca.pl