Asystent Genetyka - branża medyczna

LEVEL WORK

Kraków

35 dni temu

Agencja Pracy LEVEL WORK
wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr  Certyfikatu 10944/17663


W ramach akcji #szukamymedyka dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:

Asystent Genetyka
branża medyczna
Miejsce pracy: Kraków
Opis stanowiska:
 • przeprowadzanie badania lekarskiego, podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończonego postawieniem diagnozy lub podejrzenia
 • wykonanie lub zlecanie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych, itp.) zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną
 • zlecanie i zaordynowanie koniecznych leków i wyrobów medycznych
 • udzielanie pisemnej odpowiedzi lekarzom kierującym na konsultacje
 • edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe i specjalizacja z zakresu genetyki klinicznej
 • ewentualnie rozpoczęta specjalizacja z zakresu genetyki
Oferujemy:
 • umowę o pracę w wymiarze 0,4 etatu
 • pracę w ambitnym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji
 • bezpośrednie zatrudnienie w szpitalu
Poznaj stanowisko: Lekarz 
Lekarz jest to osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich - w zakresie swojej specjalizacji. Lekarz może posiadać specjalizację z różnych dziedzin ...
Praca Lekarz