Asystent projektu: realizacji inwestycji budowlanej wraz z wyposażeniem

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa

18 dni temu

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Asystent projektu: realizacji inwestycji budowlanej wraz z wyposażeniem - siedziby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik
(Specjalista)
Warszawa
Zakres obowiązków:
 • tworzenie i monitoring budżetu, harmonogramów oraz sygnalizowanie ryzyk związanych
  z realizacją Projektu PPK;
 • sporządzanie cyklicznych raportów i analiz dla Kierownika Projektu oraz Komitetu Sterującego PPK w zakresie realizacji budżetu, harmonogramu i ryzyk;
 • współpraca przy realizacji inwestycji z pracownią architektoniczną, Inżynierem Kontraktu, Generalnym Wykonawcą i wewnętrznymi komórkami CNK w zakresie bieżącej wymiany informacji koniecznych do stałego monitoringu i aktualizacji danych w budżecie/ harmonogramie/ryzykach;
 • sporządzanie notatek ze spotkań wewnętrznych i bieżące raportowanie do Kierownika Projektu PPK w zakresie j.w.;
 • ścisła, bieżąca współpraca z Kierownikiem Projektu PPK.
Wymagane kwalifikacje:
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
 • umiejętność koordynacji ramowego harmonogramu projektu i monitoringu budżetu;
 • podstawowa znajomość uwarunkowań finansowych i księgowych w sektorze publicznym;
 • znajomość MS Project, Excel, Word.
Umiejętności:
 • umiejętność pracy w zmieniających się warunkach i szybkiego dostosowywania działań operacyjnych do bieżących potrzeb instytucji oraz dynamiki procesu projektowego i inwestycyjnego;
 • umiejętność budowania relacji wewnętrznych oraz współpracy z innymi działami i obszarami związanymi z realizacją projektu PPK;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • samodzielność, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas trwania projektu (ok. 30 miesięcy);
 • uczestnictwo w realizacji najbardziej nowatorskiego projektu inwestycyjnego w obszarze R&D dla edukacji;
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy;
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna).

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Poznaj

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to:

 • królestwo eksperymentów – w Centrum znajdują się setki angażujących eksponatów. Umożliwiają one prowadzenie samodzielnych doświadczeń, wyjaśniających funkcjonowanie świata wokół nas. Eksperymentowanie pomaga zrozumieć nawet skomplikowane zjawiska.
 • przygoda i świetna zabawa - każdy, kto odważy się trochę poeksperymentować przekona się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda. Wiek zwiedzającego nie ma znaczenia - wystawy są tak pomyślane, by każdy znalazł tu coś dla siebie.
 • podglądanie przyszłości - prezentujemy rozwiązania technologiczne, nad którymi naukowcy dopiero pracują.

a także:

 • teatr, w którym w role aktorów wcielają się roboty,
 • teatr Wysokich Napięć,
 • Park Odkrywców,
 • oryginalny ogród widokowy na dachu,
 • jedno z najnowocześniejszych na świecie planetariów,
 • Centrum Konferencyjne.

Proces rekrutacji

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu