Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

38 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony (48 miesięcy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty,
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • posiadania specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją lub w trakcie tej specjalizacji,
 • perspektywy uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach w dyscyplinie nauki medyczne,
 • posiadania co najmniej 2-leniego doświadczenia dydaktycznego, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • udokumentowanego udziału w spotkaniach i konferencjach naukowych i szkoleniowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej poparte pozytywną opinią kierownika.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na okres 48 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Technik Dentystyczny 
Zawód technika dentystycznego polega na naprawie i wytwarzaniu protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zakładanych na zęby w celu korekcji wad zgryzu, które powstają najczęściej w okresie dorastania. Technik pracuje w ścisłej współpracy z dentystą i swoje czynności wykonuje na jego zlecenie.W tym zawodzie nie ma dużego obciążenia fizycznego. Większość pracy technik wykonuje, siedząc. Technik ...
Praca Technik Dentystyczny