Audytor Bezpieczeństwa
Solid Security Sp. z o.o.
Warszawa
specjalista (mid)
umowa o pracę
1 dzień temu
Audytor Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Praktyczne sprawdzanie poziomu bezpieczeństwa obiektów oraz rekomendacja działań podnoszących poziom bezpieczeństwa
 • Zdefiniowanie i analiza wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń
 • Sprawdzenie efektywności działań służby ochrony
 • Sprawdzanie i analiza procedur, instrukcji i regulaminów
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa
 • Składanie bieżących raportów do Centrali

Wymagania:

 • Doświadczenie i wiedza  z zakresu prowadzenia audytów / wizji lokalnych / analiz bezpieczeństwa obiektów o różnym profilu działalności
 • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Umiejętność identyfikowania potencjalnych zagrożeń obiektu i oceny ryzyka
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia oraz sprawnego podejmowania decyzji
 • Prawo jazdy
 • Dyspozycyjność do wyjazdów służbowych

Mile widziane:

 • Posiadanie uprawnień inspektora / specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej lub BHP
 • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz znajomość elektronicznych zabezpieczeń będzie dodatkowym atutem
 • Praktyczna znajomość pakietu Office
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę w profesjonalnych i doświadczonym zespole
 • Ścieżkę rozwoju zawodowego opartą o wzrost odpowiedzialności i kompetencji
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ochrony

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV za pomocą portalu.

 

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.


W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solid Security Sp. z o. o. („ADO”)
Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod[at]solidsecurity.pl
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
6. Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Aplikuj teraz

Poznaj

Solid Security Sp. z o.o.

Podobne oferty