Automatyk Utrzymania Ruchu

Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o.

Gliwice

40 dni temu

Johnson Matthey Battery Systems to firma będąca europejskim liderem w produkcji litowo-jonowych systemów zasilania dla sektora rowerów i skuterów elektrycznych, elektronarzędzi, pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Do naszego zakładu w Gliwicach poszukujemy Technika Automatyka, który dołączy do zespołu Utrzymania Ruchu.

Automatyk Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Gliwice
Główne obowiązki:
 • Uruchamianie maszyn i urządzeń oraz przygotowanie do produkcji zgodnie z planem produkcyjnym;
 • Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń na liniach produkcyjnych;
 • Usuwanie awarii maszyn i urządzeń – sporządzanie raportów z awarii;
 • Analizowanie przyczyn wystąpienia awarii oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu;
 • Przeprowadzanie prac konserwacyjnych i inspekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 • Przygotowywanie propozycji usprawnień na liniach w celu poprawy wydajności, zmniejszenia awaryjności i kosztów produkcji;
 • Poprawianie błędów w programach PLC oraz pisanie własnych programów;
 • Wdrażanie ulepszeń na liniach produkcyjnych w zakresie automatyzacji wykonywanych operacji;
 • Uzupełnianie i tworzenie dokumentów i instrukcji obsługi maszyn i urządzeń dla działu Utrzymania Ruchu;
 • Koordynowanie prac wykonywanych przez zewnętrznych serwisantów;
 • Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla serwisantów podczas ich obecności na terenie zakładu.
Czy jesteś idealnym kandydatem / kandydatką? Nasze wymagania to:
 • Znajomość systemów automatyki przemysłowej (falowniki, serwonapędy, pneumatyka);
 • Doświadczenie w usuwaniu awarii i wykonywaniu przeglądów maszyn min. 1 rok;
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • Podstawowa obsługa (podłączenie; diagnoza) sterowników PLC Siemens 1200/1500, LOGO oraz paneli HMI z oprogramowania TIA Portal oraz LOGO!Soft Comfort;
 • Łatwość w nawiązywaniu relacji i komunikowaniu się z innymi;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Mile widziane:
 • Podstawowa znajomość obsługi oraz serwisu robotów przemysłowych Fanuc i Apollo Seiko;
 • Możliwość programowania paneli operatorów (WinCC);
 • Możliwość programowania sterowników PLC Siemens 1200/1500, LOGO oraz paneli HMI z oprogramowania TIA Portal oraz LOGO!Soft Comfort;
 • Praktyczna znajomość narzędzi Lean Manufacturing (5S, Kaizen, TPM).
Oferta:
 • Stałe i stabilne zatrudnienie w wewnętrznych strukturach naszej firmy;
 • Ciekawa praca w szybko rozwijającej się międzynarodowej firmie;
 • Możliwość udziału w ciekawych projektach wraz z doświadczonymi specjalistami;
 • Zewnętrzne i wewnętrzne programy szkoleniowe;
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę sportową i ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach.
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych w przypadku, gdy Państwa dokumenty aplikacyjne mogą zostać wykorzystane dla celów przyszłych rekrutacji: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”
Obowiązek informacyjny:
„Zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informujemy że: Administratorem Danych jest Johnson Matthey Battery Systems Sp. z.o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul. Alberta Einsteina 36). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem rodo@matthey.com . Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Spółkę, w tym realizacji praw osób wynikających z RODO. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn.zm.), a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych. Dane wymagane Kodeksem pracy są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji lub przez okres roku jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, na podstawie kontaktu kandydata przez kontakt pod adresem rekrutacja@matthey.com. Dane osobowe będą mogły być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracujących ze Spółką pod kątem doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych i obsługi zatrudnienia. W razie obrony przed roszczeniami, Państwa dane będą mogły dostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa).”
Poznaj stanowisko: Automatyk 
Automatyk - kreator pracy inżynierskiej. Do jego głównych obowiązków należy: projektowanie oprogramowania maszyn, nadzór nad maszynami przemysłowymi, opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu. Automatyk pracuje w stałych godzinach pracy. Jego praca wiąże się z wyjazdami służbowymi do krajowych i zagranicznych zakładów ...
Praca Automatyk