Praca Tarnowskie Góry

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 252

Praca w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry to miasto leżące na południu Polski, w województwie śląskim. Stanowią siedzibę władz powiatu tarnogórskiego. Miejscowość znajduje się w historycznej krainie Górnego Śląska, przepływają przez nią rzeki Stoła i Drama, a także potok Pniowiec. 

Tarnowskie Góry, woj. śląskie, miasto z długą historią

Tarnowskie Góry znajdują się w północnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Współcześnie rozwijają się jako miasto różnorodne gospodarczo, niemniej ma silne tradycje górnicze, związane przede wszystkim z wydobyciem srebra, a także ołowiu i cynku. Działalność górnicza sięga prawdopodobnie XV wieku, natomiast w wieku XVI Tarnowskie Góry otrzymały prawa miejskie. W kolejnych wiekach powstała tu huta, szkołą górnicza. W XVIII wieku to właśnie w tym górniczym miasteczku uruchomiono maszynę parową – jedną z pierwszych w Europie kontynentalnej.  Współcześnie wielką atrakcją okolic jest znajdująca się w Tarnowskich Górach kopalnia srebra. 

Jak wygląda tutejsza sytuacja gospodarcza? Kto może szybko znaleźć w Tarnowskich Górach pracę? Czytaj dalej i zdecyduj, czy warto brać pod uwagę to miasto w czasie przeglądania ofert pracy w województwie śląskim. 

Tarnowskie Góry – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Liczba mieszkańców Tarnowskich Gór wynosi nieco ponad 61 tys. osób. W miejscowości obowiązuje numer kierunkowy – (+48) 32. Tarnogórskie samochody można rozpoznać po oznaczeniu na tablicach rejestracyjnych – STA. 

Miejscowość zajmuje powierzchnię 83,88 kilometra kwadratowego i rozciąga się w północnej części konurbacji górnośląskiej. Otaczają je między innymi:

 • Radzionków – dystans niespełna 7 kilometrów, 
 • Bytom – oddalony o 12 kilometrów, 
 • Miasteczko Śląskie – miasta dzieli niecałe 12 kilometrów. 

Żeby dostać się z Tarnowskich Gór do stolicy województwa śląskiego – Katowic, należy pokonać około 26-kilometrową trasę. Z kolei do najbliższego międzynarodowego lotniska w Katowicach-Pyrzowicach jest 21 kilometrów. 

Tarnowskie Góry, podobnie jak cały obszar metropolitalny, cechuje przy przy tym bardzo dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych i ponadlokalnych, gwarantująca szybki dojazd na przykład po pracy w sąsiednich miejscowościach czy pozwalająca przedsiębiorcom korzystać z rozległych rynków zbytu. W samych Tarnowskich Górach łączą się dwie drogi krajowe – nr 11 i nr 78. Wschodnią granicę miasta wyznacza droga wojewódzka nr 908. Autostrada A1 rozciąga się na południu w odległości zaledwie kilku kilometrów od Tarnowskich Gór. 

Tarnowskie Góry to miasteczko o wielowiekowych dziejach. Pozostałością po nich są ciekawostki turystyczne, jak zlokalizowana w południowej części Tarnowskich Gór zabytkowa kopalnia srebra. Znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO, podobnie jak Sztolnia Czarnego Pstrąga i inne górnicze atrakcje Tarnowskich Gór. Spacerując po mieście, warto zwrócić też uwagę na zabytkowe budynki sakralne jak zlokalizowany przy rynku ewangelicki Kościół Zbawiciela z XVIII wieku, Kościół św. Anny w XVII wieku i inne. 

Rynek pracy, oferty pracy – Tarnowskie Góry

Miasteczko jest uważane za wyjątkowo atrakcyjne inwestycyjnie. Wciąż działa tu kilka firm z branży górniczej, niemniej Tarnowskie Góry cechuje znaczne zróżnicowanie gospodarcze. Są dużym ośrodkiem przemysłowym – znajdziemy w Tarnowskich Górach firmy produkcyjne z branż między innymi chemicznej, tworzyw sztucznych, odzieżowej, elementów budowlanych. 

Zgodnie z rejestrem REGON (wrzesień 2020 r.) w Tarnowskich Górach działa łącznie 8461 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 1 zatrudniający co najmniej 1000 pracowników, 
 • 9 o stanie zatrudnienia 250-999 pracowników, 
 • 51 obejmujących od 50 do 249 zatrudnionych, 
 • 308 o kadrze rzędu 10-49 osób, 
 • 8092 mikrojednostki do 9 pracowników. 

Najwięcej podmiotów gospodarki zadeklarowało działalność (zgodnie z sektorami PKD):

 • handel i naprawa pojazdów – 23,6% ogółu jednostek, 
 • budownictwo – 12,6%, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11,3%, 
 • opieka medyczna i pomoc społeczna – 6,8%,
 • pozostałe usługi – 6,4%,
 • transport i gospodarka magazynowa – 5,2%. 
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 4,9%.

Czy trudno znaleźć w Tarnowskich Górach pracę dorywczą lub stały etat? Zapotrzebowanie na rynku pracy jest różnorodne. Zgodnie z Barometrem zawodów, badaniem wykonywanym na zlecenie resortu pracy, braki kadrowe w całym powiecie tarnogórskim w 2020 r. dotyczą takich branż jak budownictwo, motoryzacja, transport, oświata, gastronomia, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, handel, księgowość, przemysł odzieżowy, metalowy, zakwaterowanie i inne. Lista profesji deficytowych obejmuje kilkadziesiąt pozycji i warto się z nią zapoznać w czasie szukania pracy w Tarnowskich Górach i okolicy. 

Eksperci rynku zatrudnienia zanotowali także nadwyżkę kilku grup zawodowych w powiecie. Trudności ze znalezieniem pracy mogą mieć:

 • ekonomiści,
 • filolodzy i tłumacze,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • pedagodzy,
 • plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków,
 • pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp,
 • specjaliści technologii żywności i żywienia, 
 • technicy budownictwa, 
 • technicy informatycy. 

Poziom bezrobocia w powiecie tarnogórskim jest przy tym zbliżony do sytuacji ogólnopolskiej. We wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła tu 6,0% (wskaźnik wyliczony dla Polski był na poziomie 6,1%). 

PUP Tarnowskie Góry

Adres: Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry
E-mail: pup@pup-tg.pl
Telefon: 32 285 50 38