Blockchain Business Analyst [rekrutacja prowadzona online]
Cloud Best Sp. z o.o.
Warszawa
specjalista (mid)
Praca w pełni zdalna
rekrutacja online
3 dni temu

CloudBest is an innovative shared services provider, operating within industries such as fintech, blockchain, crypto, and mining technology. We build innovative products and global brands, as well as manage international projects for our exclusive clients by providing a wide range of services such as IT, R&D, Marketing and Analytics.

Blockchain Business Analyst [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa
If you are a person, who:
 • Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something;
 • Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things;
 • Likes a modern working environment with a start-up culture;
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.
And your professional profile is relevant to the following skills:
 • Fluent English, at least B2;
 • At least 3 years experience in a similar position;
 • Experience in building precise backlogs out of client’s ideas;
 • Experience in business analysis of innovative products;
 • Interest in the blockchain and cryptocurrency market;
 • Knowledge of prototyping tools: Figma, Balsamiq or JustInMind tools – nice to have;
 • Possess a fundamental understanding of end-to-end customer experience integration and dependencies;
 • Interpersonal skills and developing relationships with team members and customers.
 • Excellent analytical and problem-solving skills;
 • Ability to work effectively under time pressure.
We are looking for a person just like you!

By joining our team you gain:
 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;
 • A team of enthusiasts who successfully create a company in the fast growing blockchain industry;
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture;
 • Work in the modern office in attractive location at Wioślarska 8 or remotely in the Blockchain R&D team;
 • Private medical care and co-financed sports card;
 • Extra integration trips and events;
 • Celebration of your birthday;
 • Fresh pressed juices;
 • Flexible working hours.
Challenges for you:
 • Work with internal and external customers to analyze the needs and align product roadmap to strategic goals;
 • Develop scope and define backlog items (epic/features/user stories) that guide the Agile software development team;
 • Solve product related problems, make decisions, complete trade-off analysis to stay on track towards business deliverable commitments;
 • Draft key objectives and results, strategies and apply the data for the product to make business decisions;
 • Act as an ambassador for the product internally and externally and as the primary contact for queries related to the product.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: "APLIKUJ TERAZ".

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: privacy@cloudbest.comm

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 lat od przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aplikuj teraz

Poznaj

Cloud Best Sp. z o. o.

CloudBest is aninnovative shared services provider, operating within industries such as fintech, blockchain, crypto, and mining technology. We build innovativeproducts and global brands, as well as manage international projects for our exclusive clients by providing a wide range of services such as IT, R&D, Marketing and Analytics.

Podobne oferty