Chief Information Officer [rekrutacja prowadzona online]

Cloud Best Sp. z o.o.

Warszawa

12 dni temu

CloudBest manages international projects across diverse industries including FinTech. Our expert teams provide support within areas such as software development, content creation, customer support, marketing, automotive, business development for clients around the world. Join our team and develop with us in international structures as:

Chief Information Officer [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa

 

If you are a person, who:
 • Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something;
 • Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things;
 • Likes a modern working environment with a start-up culture;
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.
And your professional profile is relevant to the following skills:
 • University degree in a technology-related field, MBA preferred;
 • Proficient spoken and written English, at least C1;
 • Proven experience as CIO or similar managerial role;
 • 10’ years working in a techological role;
 • Ability to supervise project portfolio on the technical level;
 • Extensive industry knowledge with an eye towards the future;
 • Knowledge of technological trends to build strategy;
 • Understanding of budgets and business-planning;
 • Ability to conduct technological analyses and research;
 • Excellent organizational skills;
 • Strategic thinking;
 • Problem-solving aptitute;
 • Communication skills and being success-oriented.
We are looking for a person just like you!
By joining our team you gain:
 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;
 • A team of enthusiasts who are successfully creating a company in the fast-growing blockchain industry;
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture;
 • Work in a modern office in attractive location at Wioślarska 8;
 • Private medical care and co-financed sports card;
 • Extra integration trips and events;
 • Celebration of your birthday;
 • Freshly-pressed juices;
 • Massages in the office;
 • English classes at work;
 • Flexible working hours.
Challenges for you:
 • Develoing strategies to improve the efficiency and efficacy of technological initiatives at CloudBest;
 • Maintaining, enhancing and executing internal IT business support systems development roadmap that is aligned with company's goals and business strategy;
 • Supervising internal IT operations, including IT budget planning and spending;
 • Coaching and mentoring members of the IT teams, particularly IT leaders, so everyone stays on the same page across the company;
 • Creating and maintaining business cases for all major IT investments;
 • Ensuring that internal IT infrastructure, procedures and processes provide adequate level of security and business continuity;
 • Creating business value through technology;
 • Identifying company needs and resolving problems.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: dorota.konior@cloudbest.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 lat od przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Poznaj

Cloud Best Sp. z o. o.

CloudBest to technologiczna firma z siedzibą w Warszawie. Spółka oferuje światowej klasy serwis IT o międzynarodowym zasięgu z zakresu tworzenia oprogramowania, publikowania treści, obsługi klienta, marketingu i rozwoju biznesu dla swoich klientów.

Chief Information Officer, tłumaczony także jako kierownik lub dyrektor do spraw informatyki, jest głównym organem decyzyjnym w zakresie systemów informatycznych funkcjonujących na terenie firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. Kierownik organizuje i implementuje systemy informatyczne w jej obrębie, opracowuje budżet przewidziany na zakup sprzętu i oprogramowania, prowadzi rekrutację nowych pracowników działu IT, ...
Praca Kierownik ds. Informatyki (Chief Information Officer)