Credit Risk Policy Expert

ING Bank Śląski S.A.

Katowice

6 dni temu

Credit Risk Policy Expert
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: MK/KK/PR/70843

W ING Banku Śląskim liczą się ludzie. Naszym Klientom doradzamy uczciwie, mówiąc wprost, a pracowników traktujemy z uznaniem, dając możliwość rozwoju i przestrzeń do realizacji różnorodnych pasji. Dołącz do nas! #polecam

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 
Twoje zadania:
 • Rozwój systemu zarządzania ryzykiem kredytowym – kreowanie polityki i koordynowanie projektami związanymi z zarządzaniem ryzykiem kredytowym
 • Realizacja własnej wizji wdrażania zmian do procesów zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście nowych oczekiwań nadzorczych (EBC/KNF) i standardów wewnętrznych Grupy ING
 • Identyfikowanie zależności pomiędzy zmianami w systemie zarządzania ryzykiem kredytowym a innymi obszarami instytucji finansowej (Front Office, Ryzyko Transakcyjne, Pion Finansów)
 • Aktywna współpraca z EBC/KNF i Grupą ING w zakresie utrzymywania regulacyjnej zgodności systemu zarządzania ryzykiem kredytowym
Nasze oczekiwania:
 • Doświadczenie związane z uczestnictwem / koordynacją przekrojowych projektów w ramach instytucji finansowej w obszarze zarządzania ryzykiem
 • Dobra znajomość procesów zarządzania ryzyka kredytowym
 • Kreatywność i chęć upraszczania oraz wprowadzania zmian
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego - poziom  C1
Mile widziane:
 • Doświadczenie w zarządzaniu procesami kalkulacji rezerw, kapitału wewnętrznego, zarządzania modelami ryzyka kredytowego i/lub testów warunków skrajnych
Oferujemy Ci:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia
  i programy rozwojowe
 • Dostęp do nowych technologii
 • Premię uzależnioną od wyników
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet sportowy
 • Kafeteryjny system benefitowy

Poznaj

ING Bank Śląski S.A.

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić ...
Praca Specjalista ds. Ryzyka i Analiz