Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Dealer ds. obsługi klientów instytucjonalnych

mBank S.A.

Warszawa

214 dni temu


Dealer ds. obsługi klientów instytucjonalnych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: IP/35/0518

 

Zakres obowiązków:

 • zawieranie transakcji kupna/ sprzedaży obligacji skarbowych, natychmiastowych transakcji fx i walutowych transakcji terminowych oraz innych transakcji rynku pieniężnego
 • samodzielne dokonywanie transakcji w ramach obowiązujących limitów
 • bieżąca analiza danych ekonomicznych i trendów rynkowych
 • budowanie i utrzymywanie relacji z niebankowymi instytucjami finansowymi
 • ścisła współpraca z tradingiem
 • współpraca z doradcami i analitykami bankowości korporacyjnej

Oczekiwania:

 • doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku: Fixed income dealera, Repo dealera, Interest rate derivatives dealera, Dealera ds. obsługi klientów finansowych, Dealera rynku pieniężnego /walutowego
 • wiedza dot. rynku pieniężnego obligacji/stopy procentowej i instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku
 • umiejętność interpretowania danych ekonomicznych i trendów rynkowych
 • wiedza dot. rozliczania instrumentów finansowych - mile widziana
 • umiejętność dokonywania analizy technicznej
 • znajomość aplikacji pakietu Office oraz programów: Kondor+, Bloomberg / Reuters
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • samodzielność w realizacji zadań
 • sumienność, systematyczność oraz odpowiedzialność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Nasza oferta:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej instytucji finansowej
 • możliwość pracy w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
 • przyjazna i inspirująca oferta pracy
 • atrakcyjny pakiet benefitów płacowych oraz pozapłacowych
 • możliwość rozwoju w ramach Grupy mBanku


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Poznaj

mBank S.A.

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzyliśmy najbardziej innowacyjną na świecie platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Dowiedz się więcej: https://www.mBank.pl/kariera

Poznaj stanowisko: Doradca Klienta (bankowość)

Doradca klienta, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za bezpośrednią obsługę klientów banku lub instytucji finansowej, mającą na celu dobór oferty dopasowanej do potrzeb danego odbiorcy. W zależności od specjalizacji danego stanowiska, doradca może przyjmować klientów indywidualnych lub korporacyjnych, w każdym jednak przypadku przedstawia im kompleksowe zestawienie produktów ...
Doradca Klienta (bankowość) Praca Doradca Klienta (bankowość)

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (746)
Wałbrzych (47)
Legnica (97)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (208)
Toruń (137)
Lubelskie:
Lublin (256)
Chełm (26)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (906)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (77)
Mazowieckie:
Warszawa (2229)
Radom (166)
Płock (114)
Opolskie:
Opole (217)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (145)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (133)
Suwałki (46)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (453)
Gdynia (212)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (540)
Częstochowa (158)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (131)
Elbląg (102)
Ełk (82)
Wielkopolskie:
Poznań (697)
Kalisz (75)
Konin (38)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (328)
Koszalin (65)
Kołobrzeg (40)
Auchan (148)
Tesco (71)
Inditex (33)
Leroy Merlin (119)
Bricoman (10)
STRABAG (10)
ABB (12)
Accenture (263)
Carrefour (79)
PKO BP (296)
PwC (31)
KPMG (44)
Orange (19)
IKEA (20)
Budimex (50)

Rekrutują z Praca.pl