Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Dealer – Specjalista ds. obsługi klientów

mBank S.A.

Warszawa

221 dni temu


Dealer – Specjalista ds. obsługi klientów

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: IP/39/0518


W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za:

 • zawieranie transakcji walutowych z klientami firmowymi
 • współpracę z oddziałami bankowości korporacyjnej w celu akwizycji klientów pod transakcje walutowe
 • budowanie relacji z klientami na powierzonym portfelu
 • współpracę ze specjalistą w procesie akwizycji klientów
 • nieustanne poszerzanie kompetencji w zakresie produktów Departamentu Sprzedaży Rynków Finansowych
 • współtworzenie najlepszego Dealingu w Polsce

Masz to coś?

 • lubisz aktywnie kontaktować się z klientami i budować długofalowe relacje
 • interesuje Cię rynek FX i instrumentów pochodnych
 • potrafisz kreatywnie wykorzystywać ofertę banku w stosunku do potrzeb klienta
 • interesujesz się rynkami finansowymi i wiedzą z zakresu makroekonomii
 • wykazujesz się inicjatywą i pomysłowością przy współpracy z klientami
 • masz pomysły, które chciałbyś wdrażać w życie!

Nasza oferta:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze w grupie mBanku
 • możliwość pracy w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
 • atrakcyjna lokalizacja w centrum Warszawy przy ul. Senatorskiej 18
 • atrakcyjny pakiet benefitów płacowych oraz pozapłacowych
 • możliwość rozwoju w ramach Grupy mBanku


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Poznaj

mBank S.A.

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzyliśmy najbardziej innowacyjną na świecie platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Dowiedz się więcej: https://www.mBank.pl/kariera

Poznaj stanowisko: Dealer na Rynku Pieniężnym

Dealer jest osobą, która zawiera transakcje na rynku pieniężnym. Zajmuje się obrotem walut, papierów wartościowych i pozostałych instrumentów finansowych w imieniu i na rzecz własnego banku. W dużym stopniu jest odpowiedzialny za sytuację finansową banku, ponieważ obraca jego środkami, dążąc do osiągnięcia zysku. Do głownych obowiązków dealera należy: przeprowadzanie operacji zmierzających do zdobycia funduszy ...
Dealer na Rynku Pieniężnym Praca Dealer na Rynku Pieniężnym

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (746)
Wałbrzych (47)
Legnica (97)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (208)
Toruń (137)
Lubelskie:
Lublin (256)
Chełm (26)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (906)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (77)
Mazowieckie:
Warszawa (2229)
Radom (166)
Płock (114)
Opolskie:
Opole (217)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (145)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (134)
Suwałki (46)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (453)
Gdynia (212)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (540)
Częstochowa (158)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (131)
Elbląg (102)
Ełk (82)
Wielkopolskie:
Poznań (697)
Kalisz (75)
Konin (38)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (329)
Koszalin (65)
Kołobrzeg (40)
Auchan (148)
Tesco (71)
Inditex (33)
Leroy Merlin (119)
Bricoman (10)
STRABAG (10)
ABB (12)
Accenture (263)
Carrefour (79)
PKO BP (310)
PwC (31)
KPMG (44)
Orange (19)
IKEA (20)
Budimex (50)

Rekrutują z Praca.pl