Diagnosta Laboratoryjny
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Wrocław
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
11 godz. temu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

do pracy w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej Nowotworów

Diagnosta Laboratoryjny
Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub praca magisterska wykonana technikami biologii molekularnej wraz z opinią promotora,
 • znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce,
 • znajomość języka angielskiego - co najmniej w stopniu komunikatywnym,
 • silna motywacja do pracy, chęć nauki nowych technik laboratoryjnych oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych:

 • wykonywanie badań diagnostycznych przy użyciu następujących metod: izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, NGS,
 • laboratoryjna interpretacja wyników badań,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w zakresie biologii molekularnej,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych,
 • przyjmowanie i opracowywanie materiału biologicznego z badań klinicznych,
 • przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny,
 • opracowywanie procedur, instrukcji, raportów.

Spis dokumentów do procesu rekrutacji:

 • CV z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz aktualne PWZDL,
 • referencje (konieczne przy braku wcześniejszego zatrudnienia).
Oferujemy:
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
 • nowoczesny i wysokiej jakości warsztat badawczy,
 • stały rozwój zawodowy,
 • odpowiednie szkolenia oraz możliwość uczestnictwa w projektach badawczych i konferencjach krajowych/zagranicznych.

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Pytania odnośnie zatrudnienia można kierować na adres mailowy: szozda.monika@dco.com.pl

 

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

 

DCO kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Aplikuj teraz

Poznaj

Dolnośląskie Centrum Onkologii