Diagnosta torów

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Warszawa

17 dni temu


Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Działu Diagnostyki w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów jako:


Diagnosta torów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2019/109

(zastępstwo, 1/2 etatu)

 

Będziesz odpowiadać za:
 • pomiary głównych parametrów toru (szerokość, przechyłka, itp.),
 • pomiary profili poprzecznych szyn, złączy szynowych i innych elementów należących do infrastruktury torowej,
 • analizę otrzymanych wyników i ich raportowanie przełożonemu.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony w celu zastępstwa na ½ etatu,
 • praca trzyzmianowa w godz.: 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • możliwość darmowych przejazdów całą komunikacją miejską,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość nauki języka angielskiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia średniego technicznego (kolejowego, mechanicznego, budowlanego),
 • ukończonego kursu w zakresie pomiaru torowisk,
 • co najmniej rocznego doświadczenia przy budowie lub eksploatacji torowisk,
 • uprawnień do wykonywania badań nieniszczących złączy spawanych: wizualnych (VT) i ultradźwiękowych (UT),
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • umiejętności obsługi urządzeń biurowych i znajomości programów komputerowych: MS Word, MS Outlook na poziomie podstawowym.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Spółki pn. "Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o." jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności:

- eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej,

- zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozów pasażerskich oraz z działalności pozaprzewozowej.

Spółka posiada jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe prowadzące działalność w zakresie przedmiotowym ustalonym w Akcie Założycielskim.

Poznaj stanowisko: Pomiarowiec 
Pomiarowiec to osoba, która wykonuje usługi pomiarowe przy użyciu maszyny, np. pomiary instalacji elektrycznych, pomiary meterologiczne. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: dokonywanie pomiarów we wskazanych lokalizacjach, przeprowadzanie testów/kontroli wyrobów za pomocą technik i urządzeń pomiarowych, konserwacja, organizowanie obiegu potrzebnej dokumentacji, ...
Praca Pomiarowiec