Doradca Zawodowy

Społeczna Akademia Nauk

Warszawa

6 dni temu

Społeczna Akademia Nauk, poszukuje osób na stanowisko:

Doradca Zawodowy
Miejsce pracy: Warszawa

Rodzaj zatrudnienia:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nasze wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie na kierunku: psychologia, zarzadzanie, prawo, doradztwo zawodowe.
 • co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ciągu ostatnich 5 lat).
 • posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej.
 • posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie pracy zawodowej.
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • zdolność analitycznego myślenia.

Zakres obowiązków przyszłego pracownika:

 • Opracowanie we współpracy ze studentem Bilansu Kompetencji każdego uczestnika projektu.
 • Realizacja procesu doradztwa zawodowego (doradztwo grupowe i doradztwo indywidualne dla studentów SAN), w tym:
  • pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego oraz innych dokumentów,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • pomoc w zakresie samozatrudnienia,
  • prowadzenie e-doradztwa zapewniającego większą dostępność usług doradczych, w tym również dla osób z niepełnosprawnością.
 • Bieżąca obsługa studentów, w tym:
  • prowadzenie kart konsultacji,
  • tworzenie, uzupełnianie oraz prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej.
 • Udzielanie informacji o lokalnym rynku pracy (gromadzenie ofert pracy, staży, praktyk i ich udostępnianie).
 • Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami w celu rozpoznania rynku pracy.
 • Udział w szkoleniach zaplanowanych w ramach działań projektowych.
 • Monitorowanie i raportowanie działań własnych (miesięczne karty czasu pracy).

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przysyłać klikając w przycisk aplikowania. W tytule prosimy o podanie preferowanej lokalizacji miejsca pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Poznaj

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk (Największa uczelnia niepubliczna w Polsce) we współpracy z wiodącym amerykańskim uniwersytetem badawczym (Clark University) poszukuje pracowników naukowych i dydaktycznych. Praktycy mile widziani.

 

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

 

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów.

Poznaj stanowisko: Doradca Zawodowy 
Doradca zawodowy zajmuje się doradzaniem i określaniem możliwych ścieżek kariery osobom bezrobotnym lub stojącym na progu życia zawodowego, a także tym, którzy widzą potrzebę zmiany obecnego miejsca zatrudnienia lub przekwalifikowania. Charakterystyka zawodu zawiera w sobie cechy profesji psychologa, lub konsultanta. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, oraz szczegółowego wywiadu, przeprowadzonego z ...
Praca Doradca Zawodowy