Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Warszawa

34 dni temu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza rekrutację na stanowisko:

 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
(Oddział Wsparcia w Warszawie)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.746.19

 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
 • kształtuje strategię i politykę personalną w Spółce,
 • nadzoruje zapewnienie zgodności z prawem wdrażanych rozwiązań w obszarze HR oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy w Spółce w zakresie obsługi kadrowej,
 • kształtuje i pełni nadzór nad obszarem miękkiego HR w Spółce, w tym rekrutacją, oceną i rozwojem pracowników
 • zapewnia zgodny z prawem proces naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
 • prowadzi całokształt spraw związanych z etatyzacją w Spółce oraz budżetowaniem i planowaniem kosztów świadczeń pracowniczych oraz ich optymalizacją,
 • nadzoruje funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółce,
 • odpowiada za budowanie marki pożądanego pracodawcy,
 • koordynuje całokształt spraw związanych ze współpracą ze Stroną Społeczną, w tym odpowiada za dokonywanie konsultacji i uzgodnień.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim w obszarze HR w firmach zatrudniających powyżej 200 pracowników (mile wdziane w branży energetycznej, w spółce Skarbu Państwa i/lub notowanej na giełdzie),
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki Zarządzanie, HR, Prawo, Ekonomia),
 • umiejętność zarządzania projektami,
 • szeroka wiedza z zakresu narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz SAP HCM,
 • wiedza i doświadczenie w prowadzeniu controllingu personalnego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów dot. podatku dochodowego.
Dodatkowe informacje:
 • stanowisko podlega bezpośrednio pod Prezesa Zarządu i nadzoruje pracę kilku Biur,
 • na stanowisku wymagana jest współpraca z innymi komórkami HR w ramach grupy Kapitałowej PGNiG.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poznaj

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Dlaczego warto?

Polska Spółka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu. w Polsce. Jesteśmy największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudniamy ponad 11,5 tys. pracowników, działamy na terenie całej Polski i dystrybuujemy gaz poprzez 185 tys. km gazociągów, dostarczamy rocznie ponad 11 miliardów m³ gazu do ponad 7 milionów odbiorców.

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o wieloletnich tradycjach i doświadczeniach. Świadczymy usługę transportu gazu ziemnego, projektujemy, rozbudowujemy i modernizujemy infrastrukturę gazową, zajmujemy się odczytami układów pomiarowych, zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne w zakresie ciągłości dostaw gazu, dokonujemy pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Inwestujemy w przyszłość polskiego gazu prowadząc systematyczne działania w zakresie modernizacji gazociągów, gazyfikacji nowych regionów Polski, budując nowe sieci gazowe i przyłączając do sieci nowych odbiorców błękitnego paliwa.

Jesteśmy firmą dobrze zorganizowaną i stabilną finansowo. Nasze główne cele to realizowanie polityki energetycznej Rządu RP, rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu, współpraca z administracją rządową i samorządową oraz pobudzanie koniunktury gospodarczej. Struktura Spółki to Oddział Wsparcia w Warszawie, 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych, 172 Gazownie oraz 59 Placówek Gazowniczych.

Proces rekrutacji

KrokSprawdź nasze oferty pracy
KrokWypełnij formularz, załącz CV
KrokPierwszy kontakt
KrokSpotkanie rekrutacyjne
KrokWyniki rekrutacji