Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Dyrektor ds. E-Commerce

Dobry Hotel

Gdańsk

84 dni temu

Sieć hoteli Dobry Hotel, zarządzająca 11 hotelami i 3 restauracjami,
do centralnego oddziału w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko:

Dyrektor ds. E-Commerce
Miejsce pracy: Gdańsk
Opis stanowiska:
 • Opracowanie i wdrażanie strategii sprzedaży produktów w kanałach e-commerce.
 • Planowanie i wdrażanie projektów związanych z rozwojem kanałów e-commerce dla klientów B2B oraz B2C.
 • Efektywne zarządzanie budżetem promocyjnym.
 • Kontrola kosztów w ramach zatwierdzonego planu budżetowego, wpływ na zarządzanie budżetem marketingowym.
 • Realizacja targetów sprzedażowych w oparciu o potwierdzone plany aktywności promocyjnych.
 • Ścisła współpraca z działami sprzedaży i działem revenue w celu prowadzenia spójnej polityki promocyjno-handlowej.
 • Kreowanie, planowanie i wdrażanie akcji sprzedażowych wraz z działem sprzedaży i marketingu.
 • Przygotowywanie raportów i analiz na podstawie zebranych danych z rynku e-commerce w kontekście konkurencji branżowej.
 • Współpraca z podwykonawcami odpowiedzialnymi za efektywne działanie e-commerce.
 • Monitorowanie skuteczności kampanii marketingowych w oparciu o przyjęte wskaźniki.
 • Monitorowanie i analiza kluczowych wskaźników sprzedaży.
 • Budowanie i rozwój własnego zespołu e-commerce.
 • Raportowanie wyników sprzedaży kanału e-commerce bezpośrednio do dyrektora zarządzajacego.
 • Efektywna współpraca z wszystkimi hotelami oraz z centralą sieci Dobry Hotel.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Skuteczność w działaniu i kreatywność.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office a w szczególności MS Excel.
 • Bardzo dobre zdolności analityczne, sprzedażowe i marketingowe.
 • Doświadczenie min. 3 lata na stanowisku managerskim w obszarze marketingu lub e-commerce.
 • Doświadczenie w branży hotelowej - mile widziane.
 • Samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki.
Co możemy Ci zaoferować:
 • Pracę w silnie rozwijającej się sieci hotelowej.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Rozwój zawodowy i pakiet szkoleń.
 • Możliwość skorzystania z wysokich zniżek w hotelach sieci w całej Polsce dla Ciebie oraz dla rodziny i znajomych.
 • Szereg Benefitów: ubezpieczenie grupowe, premie jubileuszowe itp.
W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie”.

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Sopocie (81-762) ul. Gen. Pułaskiego 18-20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360212, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5851455878, REGON 221 05 19 40.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail: rodo[at]dobryhotel.com. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Poznaj

Dobry Hotel

DOBRY HOTEL

Specjalizujemy się w zarządzaniu obiektami hotelarsko – gastronomicznymi oraz oferujemy usługi consultingowe w obszarze tej branży. Działania zarządcze hoteli funkcjonujących obejmują ich kompleksowe prowadzenie, mające na celu uzyskanie jak największych przychodów, wynikających z kierowania obiektami, a nowo powstających – wszystkie czynności związane z otwarciem.

Grupa Dobry Hotel została wybrana, jako jeden z trzech operatorów hotelowych, partnerem franczyzowym Marriota dla przyszłych inwestycji. Grupa będzie mogła zarządzać obiektami sieci Marriot lub je dzierżawić. Marriot chce rozwijać w Polsce marki takie jak Moxy, AC Hotels by Marriot, Residence by Marriot oraz Courtyard by Marriot.