Dyrektor Jakości

IBSS BIOMED S.A.

Kraków

2 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

 

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Dyrektor Jakości
Miejsce pracy: Kraków

PION JAKOŚCI

 

 

OPIS STANOWISKA:
 • zarządzanie Pionem Jakości (Dział Kontroli Jakości, Dział Zapewnienia Jakości, Dział Walidacji i Kwalifikacji)
 • nadzór jakościowy nad farmaceutycznym systemem jakości, systemem jakości ISO 22000 oraz ISO 13485
 • podejmowanie decyzji w sprawie funkcjonowania i doskonalenia farmaceutycznego systemu jakości, systemu jakości ISO 22000 oraz ISO 13485
 • utrzymywanie farmaceutycznego systemu jakości, systemu jakości ISO 22000 oraz ISO 13485 zgodnego z wymaganiami prawa i norm jakościowych oraz bieżące dostosowywanie do zmian w aktach prawnych, normach i wytycznych
 • ciągłe doskonalenie farmaceutycznego systemu jakości, systemu jakości ISO 22000 oraz ISO 13485 poprzez wdrażanie usprawnień w procesach, dokumentacji, przepływie informacji
 • wskazanie kierunków i doradztwo dla Zarządu w zakresie wymagań GxP i zagadnień związanych z jakością produktów
 • opiniowanie / weryfikacja / zatwierdzanie dokumentacji farmaceutycznego systemu jakości, systemu jakości ISO 22000 oraz ISO 13485
 • nadzór nad terminową realizacją Przeglądów Jakości Produktu (PQR/APR)
 • nadzór nad Dokumentacją Główną Miejsca Prowadzenia Działalności, Księgą HACCP, Zezwoleniem na wytwarzanie produktów leczniczych
 • udział w projektach dotyczących: nowych inwestycji, modernizacji obszarów GxP, optymalizacji procesów technologicznych, wdrożeń nowych produktów, procesów, dokumentacji
 • kontakty z Agencjami Rządowymi w kraju i poza granicami kraju oraz z kontrahentami
 • organizacja, udział i nadzór nad realizacją Przeglądów Jakości
 • nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z Audytów i Inspekcji
 • reprezentowanie Pionu Jakości podczas Audytów i Inspekcji oraz na zewnątrz Zakładu
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie wyższe, preferowane: biologiczne, chemiczne, biotechnologiczne lub farmaceutyczne
 • bardzo dobra praktyczna znajomość wytycznych GMP, GLP, Ph. Eur. , WHO, HACCP, prawa farmaceutycznego oraz aktualnych przepisów, wytycznych i trendów dla przemysłu farmaceutycznego
 • doświadczenie w branży farmaceutycznej (produkcja sterylna i niesterylna) na stanowisku kierowniczym / zarządzającym w obszarze jakości / zapewnienia jakości
 • umiejętność właściwego zarządzania, motywowania i budowania relacji podległego zespołu
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu
 • dobra znajomość języka angielskiego, zapewniająca swobodną komunikację
OFERUJEMY:
 • możliwość długofalowej współpracy, w oparciu o umowę o pracę
 • duże wyzwania zawodowe
 • dobrą atmosferę w zespole
 • możliwość rozwoju, ciągłego poszerzania i doskonalenia swoich kompetencji
 • dofinansowanie do płatnej opieki medycznej
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl