Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Dyrektor Jakości

IBSS BIOMED S.A.

Kraków

13 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

 

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Dyrektor Jakości
Miejsce pracy: Kraków

PION JAKOŚCI

 

 

OPIS STANOWISKA:
 • zarządzanie Pionem Jakości (Dział Kontroli Jakości, Dział Zapewnienia Jakości, Dział Walidacji i Kwalifikacji)
 • nadzór jakościowy nad farmaceutycznym systemem jakości, systemem jakości ISO 22000 oraz ISO 13485
 • podejmowanie decyzji w sprawie funkcjonowania i doskonalenia farmaceutycznego systemu jakości, systemu jakości ISO 22000 oraz ISO 13485
 • utrzymywanie farmaceutycznego systemu jakości, systemu jakości ISO 22000 oraz ISO 13485 zgodnego z wymaganiami prawa i norm jakościowych oraz bieżące dostosowywanie do zmian w aktach prawnych, normach i wytycznych
 • ciągłe doskonalenie farmaceutycznego systemu jakości, systemu jakości ISO 22000 oraz ISO 13485 poprzez wdrażanie usprawnień w procesach, dokumentacji, przepływie informacji
 • wskazanie kierunków i doradztwo dla Zarządu w zakresie wymagań GxP i zagadnień związanych z jakością produktów
 • opiniowanie / weryfikacja / zatwierdzanie dokumentacji farmaceutycznego systemu jakości, systemu jakości ISO 22000 oraz ISO 13485
 • nadzór nad terminową realizacją Przeglądów Jakości Produktu (PQR/APR)
 • nadzór nad Dokumentacją Główną Miejsca Prowadzenia Działalności, Księgą HACCP, Zezwoleniem na wytwarzanie produktów leczniczych
 • udział w projektach dotyczących: nowych inwestycji, modernizacji obszarów GxP, optymalizacji procesów technologicznych, wdrożeń nowych produktów, procesów, dokumentacji
 • kontakty z Agencjami Rządowymi w kraju i poza granicami kraju oraz z kontrahentami
 • organizacja, udział i nadzór nad realizacją Przeglądów Jakości
 • nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z Audytów i Inspekcji
 • reprezentowanie Pionu Jakości podczas Audytów i Inspekcji oraz na zewnątrz Zakładu
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie wyższe, preferowane: biologiczne, chemiczne, biotechnologiczne lub farmaceutyczne
 • bardzo dobra praktyczna znajomość wytycznych GMP, GLP, Ph. Eur. , WHO, HACCP, prawa farmaceutycznego oraz aktualnych przepisów, wytycznych i trendów dla przemysłu farmaceutycznego
 • doświadczenie w branży farmaceutycznej (produkcja sterylna i niesterylna) na stanowisku kierowniczym / zarządzającym w obszarze jakości / zapewnienia jakości
 • umiejętność właściwego zarządzania, motywowania i budowania relacji podległego zespołu
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu
 • dobra znajomość języka angielskiego, zapewniająca swobodną komunikację
OFERUJEMY:
 • możliwość długofalowej współpracy, w oparciu o umowę o pracę
 • duże wyzwania zawodowe
 • dobrą atmosferę w zespole
 • możliwość rozwoju, ciągłego poszerzania i doskonalenia swoich kompetencji
 • dofinansowanie do płatnej opieki medycznej
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl
Poznaj stanowisko: Dyrektor ds. Jakości 
Dyrektor ds. Jakości jest odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania w firmie przepisów jakościowych oraz zgodności dokumentacji z wymogami prawnymi. Do jego obowiązków należy koordynacja prac podległego mu Działu Jakości, jak również raportowanie kierownictwu postępu prac. Dyrektor ds. Jakości zajmuje się również nadzorem nad certyfikacją wdrożonych systemów (ISO, HCCP), przygotowywaniem firmy pod ...
Praca Dyrektor ds. Jakości