Dyrektor Logistyki

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Warszawa

429 dni temu

Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Dyrektor Logistyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: TTP/07/2019
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki Logistyka, Ekonomia
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 3 lata
 • Wiedza z zakresu działania systemów klasy ERP lub MRP
 • Wiedza z zakresu budowy i modyfikacji procesów logistycznych i zakupowych
 • Umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania logicznych wniosków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie  minimum B2
Zadania:
 • Zarządzanie systemem tworzenia oraz aktualizacji długo-, średnio- i krótkookresowych planów zakupów zasobów materiałowych
 • Budowa i aktualizacja bazy dostawców zasobów materiałowych, utrzymywanie z nimi pozytywnych relacji
 • Współtworzenie i realizowanie polityki zakupowej Spółki
 • Efektywne zarządzanie gospodarką materiałową i narzędziową LOTAMS
 • Prowadzenie i monitorowanie niezbędnych wskaźników w celu optymalizacji istniejących zasobów i procesów
 • Zapewnienie optymalnego poziomu kosztów związanych z obsługą statków powietrznych
 • Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją niezbędnych procedur obowiązujących w podległym obszarze
 • Wdrożenie działań korekcyjnych wynikających z audytów Urzędu Lotnictwa Cywilnego RP

Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Oferujemy

 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
 • Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej
 • Kontrakt (działalność gospodarcza)
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
www.lotams.com
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Poznaj

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów pasażerskich oraz jest Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

LOT AMS zatrudnia ponad 830 pracowników. Szczególny rodzaj wykonywanych przez spółkę usług pociąga za sobą konieczność odpowiedniego naboru kompetentnej kadry. 

Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowany personel, świadomy powagi wykonywanych przez nich obowiązków. 

Proces rekrutacji jest pierwszym etapem doboru fachowców, których praca leży u podstaw budowania wielowarstwowych przedsięwzięć z zakresu specjalizacji branżowej.