Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Dyrektor Rejonu Energetycznego

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszków

9 dni temu

PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Dyrektor Rejonu Energetycznego
Miejsce pracy: Pruszków
Nr ref.: PGED/OW/43/20

Miejsce pracy: Pruszków/ Rejon Energetyczny Pruszków

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m. in.:
 • Kierowanie w Rejonie: utrzymaniem w sprawności elektroenergetycznego układu sieciowego, bieżącą eksploatacją sieci i zaplecza, zagadnieniami związanymi z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączaniem odbiorców i wytwórców, obsługą użytkowników systemu, procesami inwestycyjno-remontowymi oraz działalnością służb pomocniczych.
 • Nadzorowanie i monitorowanie działalności firm zewnętrznych realizujących usługi na rzecz Rejonu.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Rejonie oraz przestrzegania przepisów p.poż. przez podległych pracowników.
 • Kierowanie realizacją zadań, związanych z ochroną środowiska na obszarze działalności Rejonu.
 • Koordynowanie i nadzorowanie zagadnień kadrowo-socjalnych w Rejonie oraz procesu szkolenia i sprawdzania kwalifikacji zawodowych podległych pracowników.
 • Kierowanie prawidłową współpracą pomiędzy podległymi kierownikami oraz komórkami organizacyjnymi.
 • Reprezentowanie Oddziału w zakresie bieżącej działalności Rejonu, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Generalnego Oddziału.
 • Zatwierdzanie, w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, dokumentów finansowo-księgowych z zakresu działalności Rejonu.
 • Racjonalne zarządzanie przydzielonymi dla Rejonu środkami materialnymi i finansowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazanymi w planach i harmonogramach kierunkami działania.
 • Dbanie o stan powierzonych składników majątkowych Rejonu oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
 • Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie pracy podległych pracowników.
Profil kandydata:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub elektroenergetycznym.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania grupami pracowniczymi w obszarze elektroenergetyki.
 • Wskazane świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Wymagany staż pracy na stanowisku menedżerskim 3 lata.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników.
 • Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy i kwalifikacji praktycznych przy realizacji zadań.
 • Umiejętność zarządzania podległymi zasobami ludzkimi.
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z interesantami.
 • Prawo jazdy kat. B.
Ze swojej strony gwarantujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Szansę rozwoju zawodowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy.

Poznaj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.