Dyspozytor Regionalnej Dyspozycji Mocy

ENERGA-Operator SA

Kalisz

30 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyspozytor Regionalnej Dyspozycji Mocy

Energa-Operator SA, Oddział w Kaliszu


Miejsce pracy: Kalisz      Nr ref.: 16/4LP/2020      Oferta ważna do: 21.06.2020

Jeśli masz: 
 • Wykształcenie wyższe o profilu energetycznym lub pokrewnym,
 • Znajomość przepisów Prawa Energetycznego i Prawa Budowlanego oraz instrukcji związanych z pełnioną funkcją,
 • Świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
 • Dobrą znajomość Pakietu MS Office, SCADA i innych aplikacji związanych z pełnioną funkcją,
 • Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Prawo jazdy kat. B.
I dodatkowo:
 • Potrafisz pracować pod presją czasu i w stresie,
 • Potrafisz współpracować w zespole,
 • Jesteś dyspozycyjny,
 • Twoją mocną stroną jest dokładność, sumienność i odpowiedzialność.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Prowadzenie ruchu urządzeń i sieci elektroenergetycznej koordynowanej we współpracy ze służbami dyspozytorskimi wytwórców i odbiorców w sposób zapewniający utrzymanie odpowiednich parametrów jakościowych energii elektrycznej i optymalnych warunków jej przesyłu.
 • Wykonywanie czynności łączeniowych na wybranych elementach sieci WN na wyraźne polecenie dyspozytora wyższego rzędu (CDM).
 • Kierowanie, za pośrednictwem systemów sterowania i podległego operatywnie personelu ruchowego, likwidacją awarii oraz zakłóceń na urządzeniach będących w operatywnym kierownictwie RDM (wydawanie poleceń dyspozytorskich na wykonywanie operacji ruchowych) oraz ewidencjonowanie ich w obsługiwanych systemach komputerowych.
 • Likwidowanie, we współpracy ze służbami dyspozytorskimi innych szczebli i służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców, awarii w systemie i odbudowa KSE na podstawie obszarowego planu obrony i odbudowy.
 • Pełnienie funkcji koordynującego w myśl obowiązującej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
 • Monitorowanie pracy zabezpieczeń, automatyki i łączności oraz niezwłoczne powiadamianie służb specjalistycznych o zauważonych nieprawidłowościach w pracy tych urządzeń.
 • Współpraca ze służbami ratownictwa przy likwidacji zagrożeń utraty zdrowia lub życia oraz zagrożeń dla środowiska występujących ze strony urządzeń elektroenergetycznych.
 • Informowanie na bieżąco Kierownika Wydziału Zarządzania Ruchem lub kierującego zmianą dyspozytorów o zakłóceniach w sieci i uszkodzeniach urządzeń wpływających istotnie na pogorszenie pewności zasilania dla przydzielonego mu w zakresie uprawnień kierowniczych obszaru sieci, awariach łączeniowych i wypadkach.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 16/4LP/2020.”

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość rozpoczęcia spotkań rekrutacyjnych przed końcem składania ofert.

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • Atrakcyjne warunki finansowe,
 • Umowę o pracę,
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Specjalista Dyspozytor 
Specjalista Dyspozytor to osoba, która odpowiada za koordynowanie i planowanie optymalnego wykorzystania pojazdów, aby zapewnić ciągłość wykonywanych zadań przewozowych. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: optymalne planowanie transportu, nadzór na kierowcami, organizacja pracy floty własnych pojazdów, organizacja napraw i przeglądów podległego taboru, ...
Praca Specjalista Dyspozytor