Praca Grabów nad Prosną Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 64

Praca w Grabowie nad Prosną

Miasto i gmina Grabów nad Prosną 

Grabów nad Prosną zlokalizowany jest na południowym skraju województwa wielkopolskiego, w odległości 154 km od stolicy Wielkopolski – Poznania, pomiędzy Łodzią i Wrocławiem, Kaliszem i Ostrzeszowem.

W Grabowie nad Prosną krzyżują się trzy drogi wojewódzkie: DW nr 447 z Antonina do Kraszewic, DW nr 449 relacji Syców – Błaszki oraz DW nr 450, łącząca Kalisz i Wieruszów. 

Grabów nad Prosną jest jednym z trzech miast w powiecie ostrzeszowskim, pozostałe to siedziba powiatu – Ostrzeszów oraz Mikstat. Powiat zajmuje obszar 772 kilometrów kwadratowych, gmina Grabów nad Prosną – 123,6 kilometra kwadratowego.

Miasto z kolej rozciąga się na terenie 3 kilometrów kwadratowych i liczy 1,9 tys. mieszkańców.

Profil gospodarczy miasta Grabów nad Prosną: firmy i branże

Zgodnie ze stanem REGON (dane GUS na 30 listopada 2020 r.) w mieście działa 297 podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich jest:

 • 286 mikropodmiotów (0-9 pracowników),
 • 9 małych jednostek (10-49 pracowników),
 • 2 średniej wielkości podmioty (50-249 zatrudnionych).

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD w mieście to:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 78 podmiotów,
 • budownictwo – 49 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 40 podmiotów.

Stopa bezrobocia i instytucje rynku pracy

Powiat ostrzeszowski charakteryzuje się stopą bezrobocia nieco wyższą niż średnia wojewódzka, ale jednocześnie poniżej średniej krajowej. Wg danych GUS w listopadzie 2020 r. wskaźnik wynosił:

 • dla Polski – 6,1%,
 • dla woj. wielkopolskiego – 3,7%,
 • dla powiatu ostrzeszowskiego – 4,2%.

Poszukujący zatrudnienia, pomocy w aktywizacji zawodowej mieszkańcy miasta i gminy Grabów nad Prosną mogą zgłosić się do PUP w Ostrzeszowie:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
  ul. Przemysłowa 7
  63-500 Ostrzeszów.

Grabów nad Prosną: oferty pracy, możliwości rozwoju

Rynek pracy w Wielkopolsce jest w dobrej kondycji, odznacza się niskim bezrobociem i stwarza wiele możliwości rozwoju zawodowego. Jak możemy przeczytać w raporcie do Barometru zawodów 2021, jednym z ważnych problemów w skali województwa jest zmniejszająca się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym. Tym samym rośnie średnia wieku pracowników, czego konsekwencją może być brak zastępowalności pokoleniowej, już teraz dostrzegalny w wielu zawodach, przede wszystkim rzemieślniczych. W wielu branżach popyt na pracowników jest większy niż podaż pracy, a osoby z odpowiednimi kwalifikacjami czy uprawnieniami zatrudnienie znajdują od ręki.

Jak wygląda sytuacja w powiecie ostrzeszowskim? Na kogo czeka tu praca? Grabów nad Prosną i okolice to dobre miejsce dla przedstawicieli zawodów budowlanych. Zgodnie z Barometrem zawodów brakuje poszukujących zatrudnienia brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, murarzy i tynkarzy oraz robotników budowlanych. Braki kadrowe dotyczą też branży transportowej i logistycznej oraz motoryzacyjnej. Miejsca pracy w powiecie znajdą kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, diagności samochodowi, mechanicy pojazdów samochodowych, magazynierzy, zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Sporo zawodów deficytowych wymieniono także w sektorze usług medycznych i opiekuńczych. Na liście są lekarze, pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, opiekunki dziecięce. Dobrym obszarem do szukania zatrudnienia jest też gastronomia (deficyt cukierników, piekarzy, kucharzy i pomocy kuchennych) i szeroko pojęta produkcja przemysłowa (brakuje chętnych do pracy i posiadających uprawnienia elektryków, elektromechaników i elektromonterów, masarzy i przetwórców ryb, mechaników maszyn i urządzeń, monterów konstrukcji metalowych, monterów maszyn i urządzeń, operatorów obrabiarek skrawających, pracowników przetwórstwa metali, robotników obróbki drewna i stolarzy, a także specjalistów ds. organizacji produkcji). W dobrej sytuacji są ponadto poszukujące pracy: kosmetyczki, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, samodzielni księgowi, sprzedawcy i kasjerzy, spawacze, ślusarze, tapicerzy.

W skali roku przybyło 12 zawodów deficytowych. Z kolei nadwyżka poszukujących pracy wobec dostępnych w powiecie ofert dotyczy ekonomistów, specjalistów technologii żywności i żywienia oraz techników mechaników.