Praca Pleszew Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 1089

Praca w Pleszewie

Pleszew, woj. wielkopolskie – co warto wiedzieć na wstępie 

Pleszew leży w południowej części województwa, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Ner. Miasto podzielone jest na 10 osiedli i rozciąga się na terenie 13,4 kilometra kwadratowego. Mieszka tu 17,1 tys. osób.

Gmina Pleszew zajmuje obszar 180 kilometrów kwadratowych, składają się na nią 33 miejscowości. Najbardziej zaludnione to Kowalew, Taczanów Drugi, Lenartowice i Brzezie. Gminę zamieszkuje ok. 28,6 tys. osób.

Pleszew to nieduże, ale dobrze skomunikowane miasto. Biegną tędy dwie drogi krajowe – nr 11 (relacji Pleszew – Ostrów Wielkopolski) oraz nr 12 (z Kalisza do Jarocina). Do miejscowości dostać się można także pociągiem. Przez Pleszew biegnie linia kolejowa relacji Poznań Główny – Pleszew – Ostrów Wielkopolski – Kluczbork.

Pleszew leży pomiędzy trzema stolicami wojewódzkimi:

 • Łodzią (w odległości 135 km),
 • Wrocławiem (miasta dzielą 123 km),
 • Poznaniem (93 km dzielą Pleszew ze stolicą Wielkopolski).

Takie położenie podnosi potencjał inwestycyjny regionu. Najbliższe międzynarodowe porty lotnicze to Poznań Ławica oraz Wrocław.

Miasto znajduje się w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność w Podstrefie daje przedsiębiorcy możliwość korzystania z pomocy publicznej, zwolnień i ulg podatkowych. Pleszew oferuje tereny inwestycyjne obok dróg krajowych i bocznicy kolejowej. Atutem miejscowości jako lokalizacji biznesu są też tańsze niż w metropoliach koszty prowadzenia działalności czy dostęp do wykwalifikowanej kadry. W mieście działają podmioty gospodarcze o różnej wielkości. W jakich branżach znaleźć można w Pleszewie oferty pracy?

Praca: Pleszew i okolice – charakterystyka pracodawców

Gmina Pleszew ma charakter typowo rolniczy. Ok. 70% jej powierzchni zajmują grunty rolne. Niemniej w mieście, ale też na terenach wiejskich leżących w granicach administracyjnych gminy, działa sporo przedsiębiorstw. Dominują mikrodziałalności, jednak lokalny rynek pracy tworzą także duże i średnie zakłady.

Łącznie w Pleszewie działa 2169 podmiotów gospodarki narodowej, a na obszarach wiejskich – 1195 (wg GUS, REGON na koniec grudnia 2020 r.). 

W gminie Pleszew zarejestrowanych jest:

 • 3231 podmiotów mikro (0-9 pracujących), z czego 61 w sektorze publicznym,
 • 104 podmioty małe (10-49 pracujących), w tym 22 jednostki budżetowe,
 • 26 podmiotów średnich (50-249 pracujących) – 14 z sektora publicznego, 12 prywatnych,
 • 1 duża jednostka budżetowa i 2 podmioty prywatne (250-999 pracujących).

95,5% ogółu podmiotów należy do sektora prywatnego, 72,8% to działalności osób fizycznych.

Pleszew to ośrodek przemysłowy i usługowy rolniczego regionu. Rozwija się tu przemysł maszynowy, metalowy, papierniczy i przetwórstwo spożywcze. Długie, sięgające XVIII w. tradycje ma w okolicy rymarstwo. 

W jakich branżach czeka praca w Pleszewie i okolicach? Najwięcej podmiotów reprezentuje następujące sekcje PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 925 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 422 podmioty,
 • budownictwo – 393 podmioty,
 • pozostała działalność usługowa – 309 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 270 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa – 179 podmiotów.

Statystyki bezrobocia: Pleszew, powiat

Stopa bezrobocia pokazuje, że rynek zatrudnienia w Wielkopolsce ma się dobrze, praca w województwie wielkopolskim jest dostępna. Wskaźnik bezrobocia wyliczony przez GUS dla województwa jest bardzo niski. Na koniec grudnia 2020 r. wynosił 3,7%. Stopa w powiecie pleszewskim wyniosła 5,2% – tym samym co prawda przewyższała poziom wojewódzki, jednak była poniżej średniej krajowej, która w omawianym miesiącu wynosiła 6,2%. W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie wpisanych było 1,3 tys. osób bezrobotnych.