Praca Rychwał

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 252

Praca w Rychwale

Rychwał to miasto w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim. Ma status administracyjny gminy miejsko-wiejskiej, stanowi zatem siedzibę władz gminnych. W Rychwale zlokalizowane są instytucje użytku publicznego – banki, placówki ochrony zdrowia, przedszkola i szkoły, z których korzystają mieszkańcy gminy. Miejscowość jest także lokalnym ośrodkiem gospodarczym, nastawionym na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

W Rychwale ani w jego okolicy nie znajdziemy dużych zakładów pracy – rynek zatrudnienia kształtują prywatni mikroprzedsiębiorcy, małe firmy. Największym pracodawcą w gminie jest jednostka budżetowa. Gmina stara się przyciągnąć inwestorów. Może być atrakcyjną lokacją, m.in. ze względu na rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, bliskość węzła Modła na autostradzie A2, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający tereny inwestycyjne, niższe niż w dużych miastach ceny gruntów, położone niedaleko autostrady.

Co miasto ma do zaoferowania mieszkańcom i przyjezdnym? Czy okolica jest atrakcyjna do prowadzenia inwestycji, migracji zarobkowych? Jak wygląda sytuacja w powiecie konińskim na tle rynek pracy w Wielkopolsce?

Rychwał – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Rychwał leży we wschodniej części województwa, w czwartym pod względem wielkości powiecie w Wielkopolskiem. Poza miejsko-wiejską gminą Rychwał powiat tworzą także 4 gminy miejsko-wiejskie (Golina, Kleczew, Sompolno, Ślesin) oraz 9 gmin wiejskich (Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn). Stolicą powiatu jest Konin, będący jednocześnie osobnym miastem na prawach powiatu.

Rychwał zajmuje powierzchnię 10 kilometrów kwadratowych, liczy 2,4 tys. mieszkańców. Gmina z kolei rozciąga się na 118 kilometrach kwadratowych i jest zamieszkiwana przez ok. 8 tys. osób. Gminę tworzą 24 miejscowości (23 wsi sołeckie).

Choć turystka nie jest kluczowym sektorem rozwoju tego regionu, gmina Rychwał to atrakcyjny turystycznie obszar, głównie za sprawą walorów przyrodniczych. Rozległe lasy i czyste jeziora stwarzają dobre warunki do rekreacji i dają możliwość wypoczynku. Niedaleko od miasta znajduje się teren "Bagno" z unikatowymi stanowiskami błotnistej roślinności, a w sąsiedniej wsi Rybie spotkać można ponad 200-letnie sosny.

W mieście znajduje się także kilka obiektów zabytkowych. W Gminnej Ewidencji Zabytków widnieją m.in. układ urbanistyczny starej części miasta (kształtowany między XIV a XIX w.), kościół wzniesiony w 1476 r. (parafia Świętej Trójcy w Rychwale), dwa cmentarze, zespół dworski, wiatrak koźlak i liczne domy z I połowy XX w.

Jeśli chodzi o układ komunikacyjny, to gmina i miasto Rychwał mają dostęp do drogi krajowej nr 25, wiodącej z Konina do Kalisza. Droga ta zapewnia także dojazd do autostrady A2. Przez miasto przebiega również droga wojewódzka nr 443 z Jarocina do Tuliszkowa. 

Niedaleko leżą takie miasta jak Tuliszków, Stawiszyn, Konin, Golina, Zagórów, Chocz, Turek, Słupca czy Pleszew. Odległość dzieląca Rychwał z centrum Poznania wynosi 108 km, z centrum Warszawy – 226 km. Bliżej leży stolica województwa łódzkiego – Łódź – 120 km. 

Rynek pracy, oferty pracy – Rychwał

Rychwał to nieduża miejscowość z dość ograniczonym rynkiem pracy. W całej gminie działa 818 podmiotów gospodarki narodowej (dane na grudzień 2020 r., źródło GUS, REGON). 797 to najmniejsze podmioty, niezatrudniające pracowników bądź generujące maksymalnie 9 miejsc pracy. W 20 zakładach stan zatrudnienia zamyka się w przedziale 10-49 osób, a jeden, największy podmiot – z sektora publicznego – utrzymuje 50-249 miejsc pracy.

W sektorze publicznym działa łącznie 21 podmiotów (9 liczących 0-9 pracowników, 11 zatrudniających od 10 do 49 osób i największy – 50-249 miejsc pracy).

Jak wygląda struktura branżowa działających w gminie Rychwał firm? Najwięcej przedsiębiorstw zajmuje się budownictwem (271 podmiotów). Na drugim miejscu jest sekcja PKD handel i naprawa pojazdów samochodowych – 150 podmiotów, kolejno – przetwórstwo przemysłowe – 73 podmioty, transport i gospodarka magazynowa – 57.

Duża część mieszkańców gminy zajmuje się rolnictwem. Użytki rolne zajmują ok. 77% powierzchni gminy. Przeważają małe, rodzinne gospodarstwa rolne.

Oferty pracy w województwie wielkopolskim przyciągają ludność z całej Polski, a ten region kraju uchodzi za wysoko rozwinięty gospodarczo. Nic dziwnego, inwestują tu duże, także zagraniczne firmy, a Poznań jest prężnie rozwijającą się metropolią. 

Województwo wielkopolskie odnotowuje najmniejszy wskaźnik bezrobocia spośród polskich województw. Na koniec 2020 r. (dane GUS za grudzień 2020 r.) stopa bezrobocia rejestrowanego w woj. wielkopolskim wynosiła 3,7%, dla porównania – dla kraju – 6,2%. Powiat koniński odnotował z kolei najwyższą wartość tego wskaźnika w województwie – 9,7%.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w grudniu 2020 r. zarejestrowanych w całym powiecie było 6868 bezrobotnych, najwięcej w Koninie – 2496. W rejestrze znalazło się 199 mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Rychwał, w tym 116 kobiet. Spośród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarówno w gminie, jak i całym powiecie, największą grupę stanowili długotrwale bezrobotni. W gminie Rychwał ponad 12 miesięcy bez pracy były 94 osoby.