Praca Stawiszyn

Najnowsze oferty pracy: 482

Praca w Stawiszynie

Stawiszyn to miasto województwa wielkopolskiego. Leży w powiecie kaliskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Czarną Strugą. Miasteczko stanowi centralny ośrodek miejsko-wiejskiej gminy. Pełni więc szereg funkcji administracyjnych, ulokowane są tu placówki edukacyjne, kulturalne i ochrony zdrowia.

Gmina i miasto Stawiszyn nie są nastawione na usługi turystyczne. Miasto jest małym ośrodkiem usług i handlu, skoncentrowanym na obsłudze rolniczego regionu. Czy w tej okolicy łatwo o zatrudnienie? Jak kształtuje się stopa bezrobocia w powiecie kaliskim i jak wygląda sytuacja w powiecie na tle rynku pracy w Wielkopolsce?

Stawiszyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Stawiszyna na mapie Polski należy szukać w południowej części województwa wielkopolskiego, między Poznaniem a Łodzią.  

Jak zostało wspomniane na wstępie – powierzchnia Stawiszyna równa 0,99 kilometra kwadratowego czyni go jednym z najmniejszych miast w Polsce. Liczba mieszkańców wynosi niespełna 1,5 tys. osób.

Również gmina nie jest duża. W jej granicach leży 14 sołectw, a powierzchnia to 78,5 kilometra kwadratowego. Większość spośród około 7 tys. mieszkańców gminy zajmuje się działalnością rolniczą. Prawie 60% terenu gminy zajmują użytki rolne.

Stawiszyn jest jednym z najmniejszych miast w Polsce. Ma bardzo długą historię. Prawa miejskie uzyskał w 1291 r. i – po ich odebraniu w roku 1870 – ponownie w 1919 r. Tutejsze zabytki to gotycki kościół z XIX w. (parafia św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie), również XIX-wieczne ratusz i kościół ewangelicko-augsburski oraz cmentarz.

Niedaleko stąd do takich miejscowości jak Rychwał (19 km), Chocz (23 km), Opatówek (27 km), Tuliszków (29 km), Pleszew (25 km), Nowe Skalmierzyce (27 km) czy Turek (35 km). Największym ośrodkiem miejskim w pobliżu Stawiszyna jest stolica powiatu – Kalisz – centra obu miast dzieli 19 km. Kalisz to drugie pod względem wielkości miasto Wielkopolski, spory rynek pracy i jeden z dwóch głównych ośrodków aglomeracji ostrowsko-kaliskiej.

Stawiszyn jest dość dobrze skomunikowany z sąsiednimi miastami. Dojazd zapewnia sieć dróg gminnych i powiatowych. Biegnie tędy także droga krajowa nr 25, łącząca Konin z Kaliszem. 

Miejsko-wiejska gmina Stawiszyn to jedna z 11 gmin w powiecie kaliskim. Poza nią powiat tworzą:

 • dwie gminy miejsko-wiejskie: Koźminek i Opatówek,
 • osiem gmin wiejskich: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin, Szczytniki i Żelazków.

Centrum powiatu – Kalisz ma status miasta na prawach powiatu. Znajduje się w nim Powiatowy Urząd Pracy obsługujący kaliszan i mieszkańców wszystkim gmin w powiecie kaliskim:
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
adres: ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz

Rynek pracy, oferty pracy – Stawiszyn

Wielkopolska to jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo obszarów w Polsce. Oferty pracy w województwie wielkopolskim znaleźć można w wielu branżach. Zwłaszcza wokół dużych miast koncentrują się przedsiębiorstwa z polskim i zagranicznym kapitałem generujące liczne miejsca zatrudnienia. Popyt na pracowników jest duży, a stopa bezrobocia od lat utrzymuje się na niskim poziomie. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego waha się w poszczególnych powiatach, niemniej różnice nie są tak duże jak choćby w Mazowieckiem. 

Według danych GUS na koniec 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

 • dla Polski – 6,2%,
 • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
 • dla powiatu kaliskiego – 2,7%,
 • dla Kalisza – 3,3%.

W grudniu w PUP w Kaliszu zarejestrowanych było 1,6 tys. osób.

Stawiszyn jest małą miejscowością, a co za tym idzie, także liczba prowadzonych tu firm jest niewielka. W samym mieście, zgodnie ze stanem REGON na koniec 2020 r., działa 159 podmiotów gospodarki narodowej, w obrębie całej gminy jest ich 612, w tym:

 • 592 podmioty mikro (0-9 zatrudnionych),
 • 10 podmiotów małych (10-49 zatrudnionych),
 • 4 podmioty średnie (50-249 zatrudnionych).

Większość to działalności osób fizycznych (441 podmiotów). W sektorze prywatnym działa ogólnie 600 jednostek, a 11 należy do sektora publicznego.

W gminie najliczniej reprezentowane sekcje PKD to:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 151 podmiotów,
 • budownictwo – 83 podmioty,
 • przetwórstwo przemysłowe – 76 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 63 podmioty.

Choć w Stawiszynie możliwości znalezienia pracy są ograniczone, bezrobocie nie stanowi dużego problemu. Rynek pracy poszerza się bowiem o sąsiednie miejscowości. Spore szanse na zatrudnienie stwarza Kalisz, gdzie działa ponad 12 tys. podmiotów gospodarki. Wśród nich jest 16 dużych zakładów pracy – 14 zatrudnia między 250 a 999 osób, a pozostałe dwa – 1000 lub więcej, 95 podmiotów średniej wielkości (kadra rzędu 50-249 osób).

Szukaj pracy w mieście