Praca Stawiszyn Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 28

Praca w Stawiszynie

Podstawowe dane o Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski leży w południowej części województwa, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Obłok (dopływ Prosny). Miasto jest jednym z większych w województwie. Liczy 71,8 tys. mieszkańców i zajmuje 42 kilometry kwadratowe.

Turystyczny Ostrów Wielkopolski – atrakcje 

Ostrów Wielkopolski i okolice mają wiele walorów turystycznych. Jednym z nich są tutejsze zabytki, stary rynek, ratusz, park czy obiekty sakralne. W kwestii sportu i rekreacji, spędzania wolnego czasu miasto ma wiele do zaoferowania mieszkańcom oraz przyjezdnym. W Ostrowie Wielkopolskim dużo się dzieje. To miejsce imprez muzycznych (jedne z bardziej znanych to Międzynarodowy Festiwal, Chopin w Barwach Jesieni i Muzeum Jazz Festiwal), festynów rodzinnych i festiwali, a także wydarzeń sportowych. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest dobrze zorganizowana – czas wolny można spędzać np. na basenie w okresie letnim czy lodowisku zimą. Do dyspozycji są plenerowe siłownie, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Lubianym przez mieszkańców miejscem wypoczynku są okolice zbiornika wodnego Piaski-Szczygliczka – z piaszczystą plażą, parkiem linowym, skansenem pszczelarskim.

Miasto inwestycji – firmy w Ostrowie Wielkopolskim

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się właśnie w Ostrowie Wlkp. prowadzić swoją działalność, mogą liczyć na wsparcie samorządu oraz preferencyjne warunki biznesowe – ulgi i zwolnienia z podatku. Cała aglomeracja ostrowsko-kaliska ma wiele atutów ważnych z punktu widzenia inwestorów: dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, położenie dogodne komunikacyjnie, rozbudowana infrastruktura techniczna. Mówi się, że aglomeracja to jeden z dwóch biegunów rozwoju Wielkopolski. Za kluczowe branże uważane są przemysł lotniczy, chemiczny, drzewny i spożywczy, IT, automatyka, włókiennictwo oraz przemysł odzieżowy, a także przemysł elektromaszynowy. Także w samym Ostrowie Wielkopolskim firmy produkcyjne generują wiele miejsc zatrudnienia.

Charakterystyka pracodawców w Ostrowie Wielkopolskim

Oferty pracy w Ostrowie Wlkp. znaleźć można w przedsiębiorstwach różnej wielkości. W mieście działa łącznie 9698 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, REGON, stan na koniec 2020 r.). Są to:

  • 9317 mikropodmiotów (0-9 osób pracujących),
  • 298 małych podmiotów (10-49 osób pracujących),
  • 79 średnich podmiotów (50-249 osób pracujących),
  • 4 duże podmioty (250-999 osób pracujących).

Do sektora publicznego należy 231 podmiotów (154 mikrojednostki, 41 małych, 35 średnich oraz 1 duża). Zdecydowaną większość stanowią działalności w sektorze prywatnym – na 9308 podmiotów 7295 to osoby fizyczne.

W przekroju branżowym ostrowskich firm widać różnorodność. Najwięcej podmiotów zalicza się do następujących sekcji PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 2487,
  • budownictwo – 1222,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 985,
  • przetwórstwo przemysłowe – 945,
  • pozostała działalność usługowa – 616,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 589,
  • transport i gospodarka magazynowa – 499.

Stopa bezrobocia rejestrowanego – dane o powiecie i rynku pracy w Wielkopolsce

Jak wspomniano wyżej – aglomeracja ostrowsko-kaliska, obok poznańskiej, jest najszybciej rozwijającym się obszarem województwa, napędzającym rynek pracy w Wielkopolsce. Widać to m.in. w analizie stopy bezrobocia. Wskaźnik ten jest jednym ważniejszych danych mówiących o kondycji lokalnych rynków zatrudnienia. 

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. (wg GUS):

  • Polska – 6,2%,
  • woj. wielkopolskie – 3,7%,
  • powiat ostrowski – 3,3%,
  • powiat kaliski – 2,7%,
  • Kalisz – 3,3%.

Jak widać, stopa bezrobocia w poszczególnych częściach aglomeracji jest niższa niż krajowa i wojewódzka średnia.

Osoby bezrobotne z powiatu ostrowskiego wsparcie w aktywizacji zawodowej mogą uzyskać w PUP. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowany jest przy ulicy ul. Wolności 29a. Na koniec grudnia w urzędzie zarejestrowane były 2404 osoby bezrobotne, wśród nich 1157 mieszkańców gminy miejskiej Ostrów Wielkopolski.