Praca Odolanów

Najnowsze oferty pracy: 498

Praca w Odolanowie

Odolanów (woj. wielkopolskie) jest niewielkim miastem, położonym w powiecie ostrowskim. Pełni funkcję siedziby władz miejsko-wiejskiej gminy. Zlokalizowane są tu instytucje kulturalne i edukacyjne, placówki ochrony zdrowia, urzędy.

W mieście rozwijają się handel, usługi i przemysł. Choć nie ma tu dużych zakładów pracy, lokalny rynek zatrudnienia jest w dobrej kondycji. Odzwierciedla to stopa bezrobocia, która w powiecie ostrowieckim jest niższa niż średnie wojewódzka i krajowa.

Odolanów jest częścią aglomeracji kalisko-ostrowskiej, małym, ale stwarzającym dogodne warunki do życia i szanse na rozwój zawodowy miastem. Warto poznać je bliżej i sprawdzić, co ma do zaoferowania. Jak wygląda tutejszy rynek pracy? Czy odolanie mają spore możliwości zawodowe w miejscu zamieszkania bądź w okolicy? Jak rozwija się to miasto?

Odolanów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Odolanów zajmuje powierzchnię 4,76 kilometra kwadratowego. To drugie pod względem wielkości miasto w powiecie ostrowskim, do którego należą także: Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce i Raszków. Liczba mieszkańców Odolanowa wynosi 5,1 tys. osób. Miejsko-wiejską gminę Odolanów tworzy miasto i 16 wsi sołeckich. Powierzchnia gminy to 163 kilometry kwadratowe, populacja – 14,7 tys. mieszkańców. 

Odolanów to miasteczko o wielu walorach turystycznych, położone w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w dolinie Baryczy i Kurocha. Na terenie gminy znajduje się Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” z kompleksem łąk odolanowskich. Choć miasto jest bardzo stare – prawa miejskie Odolanów uzyskał w XIV w. – nie ma tu wielu zabytków. Do najważniejszych zaliczają się kościoły (dawny kościół ewengelicki i kościół w parafii św. Barbary w Odolanowie), ratusz oraz wieża ciśnień. Baza hotelowo-gastronomiczna nie jest tu silnie rozbudowana, ale będąc w mieście, można znaleźć nocleg w hotelu, gościńcu czy schronisku młodzieżowym.

Kalisko-ostrowska aglomeracja, obok Poznania, to jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo obszarów Wielkopolski. Jej centralnymi punktami są Kalisz i Ostrów Wielkopolski, oddalone od Odolanowa o odpowiednio 40 i 15 kilometrów.

Aglomeracja, która zrzesza 24 jednostki samorządu terytorialnego, rozwija się gospodarczo w różnych kierunkach. W Kaliszu główną rolę odgrywa przemysł lotniczy, w Ostrowie Wielkopolskim – automatyka. Powiat kaliski i ostrowski natomiast stwarza dobre warunki do prowadzenia przedsiębiorstw w branży przetwórstwa spożywczego (źródło: materiały Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska). 

Rynek pracy, oferty pracy – Odolanów

Miasto i gmina Odolanów mają wiele atutów, a jednym z nich jest rozwinięty rynek pracy. 

  • 588 – liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w Odolanowie.
  • 1286 – liczba podmiotów działających na terenach wiejskich gminy (źródło: REGON, stan na koniec stycznia 2021 r.)

W całej gminie nie ma dużych zakładów pracy, generujących co najmniej 250 miejsc zatrudnienia. Najwięcej jest mikrofirm i samozatrudnionych. Liczba podmiotów generujących 0-9 miejsc pracy wynosi 1242. Ponadto w gminie działa 39 małych jednostek, utrzymujących między 10 a 49 miejsc pracy o 5 średniej wielkości – liczących od 50 do 249 pracowników.

Lokalny rynek pracy zdominowały prywatne firmy. Sektor publiczny reprezentuje 26 podmiotów (8 mikro, 16 małych i 2 średnie).

5 sekcji PKD, w których działa najwięcej podmiotów w gminie Odolanów to:

  1. budownictwo – 306 podmiotów,
  2. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 257 podmiotów,
  3. przetwórstwo przemysłowe – 162 podmioty,
  4. pozostała działalność usługowa – 101 podmiotów,
  5. transport i gospodarka magazynowa – 81 podmiotów.

Do największych działających w Odolanowie firm należą producenci mebli łazienkowych, opakowań z masy papierowej, urządzeń rolniczych, mieszalników rolniczych, karmy dla zwierząt, kawy i drewnianych konstrukcji. W mieście znajdują się także zakład przetwórstwa gazu ziemnego – Zakład PGNiG Oddział w Odolanowie, serwis silników przemysłowych oraz zakład w branży budownictwa przemysłowego.

O dobrej sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce świadczą duży popyt na pracowników oraz niskie bezrobocie, w zdecydowanej większości powiatów poniżej średniej dla Polski.

Wg danych GUS na styczeń 2021 stopa bezrobocia w powiecie ostrowskim wynosiła 3,5%. Była tym samym niższa zarówno od poziomu wojewódzkiego (3,9%), jak i krajowego (6,5%). Podobnie w pozostałych obszarach aglomeracji – wskaźnik dla powiatu kaliskiego był równy – 2,8%, a dla miasta Kalisza – 3,4%.

Szukaj pracy w mieście