Praca Nowe Skalmierzyce

Najnowsze oferty pracy: 512

Praca w Nowych Skalmierzycach

Nowe Skalmierzyce to nieduże miasto w województwie wielkopolskim. Są siedzibą gminy miejsko-wiejskiej i należą do powiatu ostrowskiego. Miejscowość rozciąga się na Wysoczyźnie Kaliskiej, w dorzeczu Prosny.

Sąsiedztwo dwóch większych ośrodków miejskich – Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego –  wpływa na rozwój Nowych Skalmierzyc i możliwości zawodowe, jakie mają ich mieszkańcy. Powiaty ostrowski, kaliski, a także miasto na prawach powiatu Kalisz odznaczają się niskim poziomem bezrobocia, nieprzekraczającym średniej dla Wielkopolski. Aglomeracja kalisko-ostrowska, w której środku leżą Nowe Skalmierzyce, to obszar rozwijający się gospodarczo. Trzy główne filary tego rozwoju to przemysł lotniczy, skoncentrowany w Kaliszu, automatyka – w Ostrowie Wielkopolskim, przemysł spożywczy w powiecie kaliskim i ostrowskim.

Nowe Skalmierzyce są niedużym, spokojnym miastem, a jednocześnie stanowią dość dobrze rozwinięty rynek zatrudnienia. Kto może liczyć na rozwój kariery i pracę w tej części Wielkopolski?

Nowe Skalmierzyce – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Nowe Skalmierzyce położone są w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, przy drodze krajowej nr 25 między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim. Taka lokalizacja w połączeniu z dobrą infrastrukturą komunikacyjną (na którą składają się poza trasą krajową także drogi powiatowe i gminne) korzystnie wpływa na możliwości mieszkańców na rynku pracy i potencjał gospodarczy Nowych Skalmierzyc. Na terenie gminy, w miejscowości Ociąż sąsiadującej z DK nr 25 znajduje się strefa inwestycyjna.

Gmina Nowe Skalmierzyce to miejsce zamieszkania 15,5 tys. osób, z czego w mieście mieszka 4,8 tys. Do gminy należy 26 wsi sołeckich, a jej teren zajmuje 125,4 kilometra kwadratowego. Powierzchnia miasta to natomiast 1,6 kilometra kwadratowego.

Wizytówką Nowych Skalmierzyc jest okazały dworzec kolejowy – architektoniczna perła w stylu neogotyckim. Pierwszy pociąg odjechał z niego w 1906 roku. Historia Nowych Skalmierzyc jest bardzo ciekawa. Miejscowość uzyskała prawa miejskie dopiero w 1962 r. W roku 1815 Nowe Skalmierzyce pełniły funkcję komory celnej – wytyczono tu granicę między Prusami a Rosją. Dziś w miejscu przejścia znajdują się dawne budynki celne oraz skwer historyczny „Granica”. W mieście i okolicy jest wiele terenów zielonych i rekreacyjnych, w których można miło spędzić czas wolny. Należą do nich np. park miejski, skwer czytelnicza czy plaża w Zawadach. Do atrakcji gminy i miasta Nowe Skalmierzyce zaliczają się również zabytki: pałac w Śliwnikach i dwór w Chotowie, stare kino, ratusz (obecnie siedziba biblioteki publicznej) oraz kościoły w Skalmierzycach, Ociążu, Biskupicach Ołobocznych i innych miejscowościach. 

Rynek pracy, oferty pracy – Nowe Skalmierzyce

Wg REGON (stan na styczeń 2021 r.) w Nowych Skalmierzycach zarejestrowane są 394 podmioty gospodarki narodowej, a na terenach wiejskich gminy ponad dwa razy więcej – 960, co daje łącznie 1354 podmioty w obrębie gminy. Wśród nich są dwa duże prywatne przedsiębiorstwa zatrudniające między 250 a 999 osób, 12 przedsiębiorstw i 1 jednostka budżetowa ze stanem zatrudnienia rzędu 59-249 osób oraz 36 małych podmiotów, utrzymujących od 10 do 49 miejsc pracy – w tej grupie 12 zakładów pracy reprezentuje sektor publiczny. Najwięcej, 1303, jest mikrojednostek – samozatrudnionych i zatrudniających do 9 osób.

Najwięcej firm w gminie działa w następujących sekcjach PKD:

  • handel i naprawa pojazdów (26,2% ogółu podmiotów),
  • budownictwo (14,4%),
  • przetwórstwo przemysłowe (13,1%),
  • pozostała działalność usługowa (7,3%),
  • transport i gospodarka magazynowa (6,3%).

Nowe Skalmierzyce to ośrodek usługowo-handlowy z rozwiniętym przemysłem. Wśród największych tutejszych pracodawców wyróżnia się producent mebli tapicerowanych. Produkująca około miliona sof rocznie firma zatrudnia ponad 4 tys. pracowników. Sporo miejsc pracy generują też firma z branży transportu i logistyki oraz przedsiębiorstwo drogowo-inżynieryjne. 

Jak zostało wspomniane na wstępie, aglomeracja kalisko-ostrowska to rozwinięty ośrodek gospodarczy, z bardzo dobrymi perspektywami rynku pracy. Stopa bezrobocia jest tu bardzo niska. Zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2021 r. wskaźnik wynosił:

  • w powiecie ostrowskim – 3,5%,
  • w powiecie kaliskim – 2,8%,
  • w Kaliszu – 3,4%.

Warto przy tym zauważyć, że średnia wyliczona dla województwa była równa 3,9%, a średnia krajowa – 6,5%.

Szukaj pracy w mieście