Praca Raszków Najnowsze oferty pracy: 3

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Raszkowie

Raszków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Raszków leży w południowo-zachodniej części województwa, w obrębie aglomeracji kalisko-ostrowskiej, w odległości 12 km od Ostrowa Wielkopolskiego, 30 km od Kalisza i 107 km od Poznania.

Liczba mieszkańców Raszkowa wynosi nieco ponad 2 tys. osób, powierzchnia miasta to 2 kilometry kwadratowe.

Miejsko-wiejska gmina Raszków zajmuje z kolei obszar o wielkości 134,6 kilometra kwadratowego i liczy 11,8 tys. mieszkańców. Jest jedną z ośmiu gmin w powiecie ostrowskim. Do gminy należą Raszków i 23 wsie.

Jeśli chodzi o układ komunikacyjny miasta, to nie zaliczają się do niego trasy ponadlokalne. Przez Raszków przebiegają drogi powiatowe i gminne. Niedaleko natomiast ciągną się drogi krajowe nr 11 i nr 36.
Raszków nie należy do turystycznych miejscowości, znaleźć tu jednak można kilka zabytków oraz miejsca rekreacji i wypoczynku. Centrum miasta stanowi zabytkowy rynek z ratuszem z XIX w. Będąc w tej okolicy, warto także zobaczyć kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie, a także kościoły w Jankowie Zaleśnym, Korytach, Skrzebowej, domy przy raszkowskim rynku, czy odpocząć w którymś z trzech parków miejskich – w jednym z nich znajduje się wzniesiony w XVIII w. pałac.

Rynek pracy, oferty pracy – Raszków

Mała liczba firm z siedzibą w mieście nie musi oznaczać trudności ze znalezieniem pracy. Taka sytuacja dotyczy właśnie mieszkańców Raszkowa. W powiecie działają przedsiębiorcy w różnych branżach, a część z nich ma problemy na etapie rekrutacji wynikające z braku kandydatów. Zgodnie z informacjami zawartymi w badaniu Barometr zawodów 2021 lista zawodów deficytowych (deficyt poszukujących pracy) w powiecie ostrowskim obejmuje ponad 60 pozycji. W najlepszej sytuacji na lokalnym rynku pracy są:

 • lekarze,
 • pielęgniarki i położne,
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
 • robotnicy budowlani,
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.

Nadwyżka kandydatów względem dostępnych ofert pracy w powiecie dotyczy z kolei:

 • pedagogów,
 • pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej,
 • specjalistów technologii żywności i żywienia.

W Raszkowie działa 280 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, REGON na luty 2021 r.). Stanowią one niewielką część jednostek w gminie – na jej terenach wiejskich siedzibę ma 913 podmiotów, co daje łącznie 1193 podmioty gospodarki narodowej.

Najwięcej w gminie jest mikropodmiotów (0-9 pracujących) 1161. Liczba jednostek małych, generujących 10-49 miejsc pracy, wynosi 29, a 3 największe zakłady pracy zatrudniają od 50 do 249 osób.

Najwięcej jest firm zajmujących się:

 • handlem, naprawą pojazdów (w tej sekcji PKD jest zarejestrowanych w REGON 25,9% ogółu podmiotów w gminie),
 • budownictwem (18,6% podmiotów),
 • przetwórstwem przemysłowym (14,2% podmiotów).

Działa tu także wiele punktów świadczących różnorodne usługi. Wielu raszkowian znajduje zatrudnienie w stolicy powiatu. W Ostrowie Wielkopolskim działa ponad 2 tys. podmiotów, w Kaliszu – 12 035.

Rynek pracy w Wielkopolsce, w porównaniu z innymi województwami wypada bardzo korzystnie. Poszczególne jego powiaty pod względem stopy bezrobocia nie są silnie zróżnicowane. 

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec lutego 2021 r.:

 • Polska – 6,5%,
 • woj. wielkopolskie – 4,0%,
 • powiat ostrowski – 3,6%.

W danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim na koniec lutego 2021 r. liczba bezrobotnych wynosiła 2563 osoby, w tym 1447 kobiet.  2005 było w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Spośród nich największą grupę stanowiły osoby bezrobotne długotrwale – w takiej sytuacji było 822 mieszkańców powiatu.