Ekspert compliance

ING Bank Śląski S.A.

Warszawa

15 dni temu

Ekspert compliance
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: MK/SW/JPZ/08/2019/02
Twoje zadania:
 • Monitorowanie otoczenia prawnego w celu przygotowanie i opracowanie wymagań kontrolnych w zakresie, między innymi: konfliktów interesów, ochrony konsumentów, działalności konkurencyjnej pracowników banku
 • Projektowanie procesu oraz ocena jakości działań kontrolnych wykonywanych przez inne zespoły jednostki
 • Przygotowanie i bieżąca aktualizacja Matrycy funkcji kontroli zgodnie z wymogami określonymi w Rekomendacji H
 • Przygotowanie cyklicznych raportów w zakresie ryzyka braku zgodności na potrzeby raportowania zarządczego oraz raportowania do regulatorów
 • Przygotowywanie Polityk i regulacji wewnętrznych z zakresu ryzyka braku zgodności
 • Aktywny udział w projektach i inicjatywach w zakresie ich zgodności z wymogami określonymi dla ryzyka braku zgodności
 • Komunikacja i wymiana wiedzy z jednostkami Grupy ING w zakresie ryzyka braku zgodności
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe i minimum 3 rok pracy w jednostce compliance/ ryzyka/ audycie/prawnej lub innej jednostce kontrolnej instytucji finansowej, a ponadto:
  • Umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i przekładania jej na praktyczne wskazówki i propozycje rozwiązań
  • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu
  • Dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy
  • Umiejętność formułowania wniosków i podejmowania decyzji
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom B2
  • Znajomość procesów i produktów bankowych
Mile widziane:
 • Odbyte szkolenia z zakresu ryzyka braku zgodności
 • Znajomość regulacji z zakresu ryzyka braku zgodności np. Rekomendacja H
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office
Oferujemy Ci:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia
  i programy rozwojowe
 • Dostęp do nowych technologii
 • Premię uzależnioną od wyników
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet sportowy
 • Kafeteryjny system benefitowy

Poznaj

ING Bank Śląski S.A.

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Specjalista do spraw oceny ryzyka jest pracownikiem wyspecjalizowanym w analizowaniu i porównywaniu potencjalnego ryzyka, związanego z realizacją danego projektu, finalizacją transakcji lub wdrożeniem produktu czy usługi na rynek. Specjalista opracowuje w odniesieniu do każdego przypadku ekspertyzę, w której zawiera prognozę niesionego za sobą ryzyka finansowego. Specjalista do spraw oceny ryzyka bierze czynny udział w ...
Praca Specjalista ds. Oceny Ryzyka