Ekspert Compliance

ING Bank Śląski S.A.

Warszawa

17 dni temu

Ekspert Compliance
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: MK/COME/2019
Twoje zadania:
 • Identyfikowanie obszarów Banku wrażliwych na ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz luk w procesach biznesowych, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność Banku;
 • Opracowywanie, weryfikacja i aktualizacja Polityki Poznaj Swojego Klienta (Polityka KYC), standardów oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania złamaniu sankcji międzynarodowych;
 • Opracowywanie i aktualizacja działań monitorujących 2 linii obrony w zakresie procesów KYC;
 • Promowanie kultury świadomości KYC wśród pracowników Banku, opracowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń;
 • Wspieranie działań w ramach Programów KYC Grupy ING;
 • Doradzanie w procesie aktualizacji oraz wdrażania nowych produktów bankowych, procesów i regulacji w zakresie zgodności z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wytycznych i standardów Grupy ING;
 • Ścisła współpraca z jednostkami biznesowymi i operacyjnymi Banku, jednostką Compliance na szczeblu Grupy, regulatorami, audytorami oraz partnerami (np. Związek Banków Polskich) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Doradzanie pracownikom oraz menedżerom w zakresie interpretacji oraz stosowania wymogów KYC w procesach i procedurach;
 • Nadzorowanie efektywności wdrażania wymogów KYC w bankowych procesach, narzędziach i procedurach;
 • Przygotowywanie raportów z obszaru KYC.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe i minimum 2 lata pracy w jednostce compliance/ ryzyka/ audycie/prawnej lub innej jednostce kontrolnej instytucji finansowej, a ponadto:
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i przekładania jej na praktyczne wskazówki i propozycje rozwiązań,
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • Dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność formułowania wniosków i podejmowania decyzji,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom B2;
 • Znajomość procesów i produktów bankowych.
Wymagania dodatkowe:
 • Ukończone szkolenia z zakresu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ryzyka braku zgodności, posiadane certyfikaty,
 • Znajomość regulacji z zakresu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ryzyka braku zgodności np. Rekomendacja H,
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
Oferujemy Ci:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia
  i programy rozwojowe
 • Dostęp do nowych technologii
 • Premię uzależnioną od wyników
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet sportowy
 • Kafeteryjny system benefitowy

Poznaj

ING Bank Śląski S.A.

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Specjalista do spraw oceny ryzyka jest pracownikiem wyspecjalizowanym w analizowaniu i porównywaniu potencjalnego ryzyka, związanego z realizacją danego projektu, finalizacją transakcji lub wdrożeniem produktu czy usługi na rynek. Specjalista opracowuje w odniesieniu do każdego przypadku ekspertyzę, w której zawiera prognozę niesionego za sobą ryzyka finansowego. Specjalista do spraw oceny ryzyka bierze czynny udział w ...
Praca Specjalista ds. Oceny Ryzyka