Ekspert ds. Procesów Operacyjnych w Banku Hipotecznym

ING Bank Śląski S.A.

Katowice

35 dni temu

Ekspert ds. Procesów Operacyjnych w Banku Hipotecznym
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: AŚ/BH/UB/09/2019

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

 

Twoje zadania:
 • Koordynacja i zarządzanie procesem outsourcingu oraz umowami outsourcingowymi
 • Koordynacja i kontrola przeprowadzenia inspekcji u dostawców w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych oraz Employment Screening
 • Weryfikacja klientów w zakresie ryzyka AML / FEC w procesie przenoszenia wierzytelności do ING Banku Hipotecznego oraz w trakcie trwania relacji
 • Bieżące monitorowanie relacji z klientami pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym w zakresie powierzonych BSK czynności z zakresu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, jak również eskalowanie zidentyfikowanych w ramach monitoringu luk/ryzyk, przygotowywanie informacji zarządczej w tym zakresie
 • Koordynacja oceny produktu pod kątem ryzyk AML (anti-money laundering), CFT (ang. counter-terrorism financing), FATCA, CRS, KYC
 • Koordynacja oraz przeprowadzanie cyklicznych ocen ryzyka dla procesów
 • Testowanie i dokumentowanie testów planów zachowania ciągłości działania (BCP)
 • Testowanie Kluczowych Kontroli procesu
 • Wsparcie Ryzyka Operacyjnego przy ankietach/badaniach rynku – np. BION
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie - minimum 3 lata w instytucjach finansowych
 • Znajomość zasad i wymogów prawa dot. procesów outsourcingowych, metodyki KYC kontroli procesów
 • Znajomość języka angielskiego: średniozaawansowana umożliwiająca swobodną komunikację
 • Elastyczność, łatwość adaptacji w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu
 • Zdolność do twórczego rozwiązywania złożonych problemów
 • Otwartość na stałe doskonalenie zawodowe
Oferujemy Ci:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia i programy rozwojowe
 • Dostęp do nowych technologii
 • Premię uzależnioną od wyników
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet sportowy
 • Kafeteryjny system benefitowy

Poznaj

ING Bank Śląski S.A.

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Poznaj stanowisko: Koordynator / Supervisor 
Koordynator w kadrze zarządzającej jest osobą odpowiedzialną za pracę całego zespołu pracowniczego, czuwającą nad poprawnym i terminowym wypełnianiem obowiązków służbowych pracowników, dbającą o przepływ informacji w strukturze pionowej i poziomej firmy oraz rozwiązującą bieżące problemy zgłaszane przez pracowników. Koordynator zapewnia odpowiedni poziom pracy poprzez wdrażanie systemów administracyjnych, monitorowanie ...
Praca Koordynator / Supervisor