Newest jobs

View more jobs

Swipe left or right
to go to next or previous job

Kierownik Działu Badań nad Warszawą

MUZEUM WARSZAWY

Warszawa

25 days ago


Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa


Kierownik Działu Badań nad Warszawą

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Nr Ref. KDBW2_PBH/2019

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowanie programu badawczego Muzeum Warszawy zgodnie ze strategią instytucji
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad pracą Działu oraz podległych Zespołów i Pracowni, zgodnie ze strukturą organizacyjną
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczych w Muzeum Warszawy we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami
 • nadzór nad prowadzonymi projektami badawczymi w Muzuem Warszawy
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych
 • inicjowanie i uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • inicjowanie i przygotowanie wystaw stałych i czasowych przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum
 • popularyzacja wyników badań
 • składanie sprawozdań z pracy działu

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi, praca w pozycji wymuszonej, stanowisko decyzyjne – praca stresogenna

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe specjalistyczne
 • dorobek naukowy
 • min. 4 lata stażu pracy, w tym 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub w zarządzaniu projektami
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • udział w międzynarodowych projektach badawczych
 • publikacje naukowe/popularnonaukowe
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych
 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na tym stanowisku
 • umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Get to know the position: Kierownik ds. Badań i Rozwoju

Kierownik ds. Badań i Rozwoju - ogólnie rzecz ujmując to osoba, która zarządza projektami i procesami oraz zespołem pracowników w przedsiębiorstwie. Do głównych zadań pracownika tego należy: uczestnictwo we wszystkich stadiach powstawania produktów lub usługi i badaniach oraz przygotowuje rzetelne i aktualne informacje o rynku oraz dane o sprzedaży produktów/usług firmy, w celu podejmowania i ...
Kierownik ds. Badań i Rozwoju Job Kierownik ds. Badań i Rozwoju

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (742)
Wałbrzych (59)
Legnica (101)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (245)
Toruń (148)
Lubelskie:
Lublin (268)
Chełm (50)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (983)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (82)
Mazowieckie:
Warszawa (2300)
Radom (171)
Płock (70)
Opolskie:
Opole (243)
Nysa (77)
Podkarpackie:
Rzeszów (147)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (174)
Suwałki (40)
Łomża (34)
Pomorskie:
Gdańsk (531)
Gdynia (287)
Słupsk (84)
Śląskie:
Katowice (659)
Częstochowa (174)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (202)
Elbląg (115)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (684)
Kalisz (85)
Konin (76)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (336)
Koszalin (122)
Kołobrzeg (46)
Auchan (197)
Tesco (153)
Inditex (31)
Leroy Merlin (191)
Bricoman (31)
STRABAG (6)
ABB (43)
Accenture (118)
Carrefour (173)
PKO BP (353)
PwC (29)
KPMG (41)
Orange (41)
IKEA (41)
Budimex (30)

Hiring on praca.pl