Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji i Remontów

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Olsztyn

439 dni temu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

 

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

 

Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji i Remontów
(Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, Dział Inwestycji i Remontów, Sekcja Przygotowania Inwestycji i Remontów)
Miejsce pracy: Olsztyn
Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.1397.18

Umowa na czas określony z tytułu zastępstwa

 

Opis zadań na stanowisku:
 • przygotowywanie do realizacji zadań określonych w Planie Inwestycji i Planie Remontów,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i uczestnictwo w opracowywaniu projektów umów na wykonanie prac geodezyjnych, projektowych, robót budowlano – montażowych oraz innych niezbędnych umów do realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • udział w przygotowywaniu i skompletowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla planowanych inwestycji i remontów wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi,
 • współpraca z użytkownikami terenu, podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie, urzędami na etapie przygotowania zadania,
 • renegocjacje umów z wykonawcami dokumentacji projektowych (w tym terminów, nakładów, zakresu rzeczowego) i sporządzanie stosownych aneksów i porozumień w uzgodnieniu z komórką organizacyjną odpowiedzialną za obszar zakupów,
 • realizacja zadań operacyjnych związanych z pozyskiwaniem i regulowaniem praw do nieruchomości pod infrastrukturę techniczną w zakresie realizacji inwestycji i remontów oraz prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami w zakresie realizowanych zadań,
 • informowanie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za obszar obsługi klienta o problemach w przygotowaniu zadań inwestycyjnych dotyczących procesu przyłączania,
 • sporządzanie zestawienia dokumentacji projektowej inwestycji na potrzeby utworzenia i rozwiązywania odpisów aktualizacyjnych lub wpisania zaniechanych inwestycji w koszty działalności,
 • uczestnictwo w opracowaniu Planu Inwestycyjnego i Planu Rozwoju,
 • przygotowywanie danych do Planu Zamówień w części inwestycyjnej,
 • monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie Planu Inwestycyjnego i na tej podstawie przygotowywanie wniosków na Giełdę Nakładów Inwestycyjnych,
 • realizacja i monitorowanie umów o przyłączenie i przekazywanie wymaganych informacji do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obszar obsługi klienta,
 • monitorowanie realizacji zadań określonych w Planie Inwestycji i Planie Remontów.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe (pożądane wyższe techniczne),
 • znajomość prawa budowlanego i energetycznego,
 • wiedza z zakresu technologii dystrybucji gazu ziemnego,
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word, Outlook,
 • odpowiedzialność i profesjonalizm w działaniu,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z tytułu zastępstwa,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji (m.in. udział w projektach, szkoleniach, studiach),
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • rozbudowany pakiet świadczeń w ramach ZFŚS,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • Kartę Multisport,
 • ruchomy czas pracy (6:30-8:30 do 14:30-16:30).
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poznaj

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego