Fit-out Project Manager

Globalworth Poland

Warszawa

24 dni temu

Globalworth jest wiodącym graczem w sektorze nieruchomości, który swoją działalność koncentruje na Polsce i Rumunii, dwóch największych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

 

Globalworth nabywa, rozwija i zarządza aktywami ze szczególnym uwzględnieniem obiektów biurowych. Cel firmy to stać się właścicielem pierwszego wyboru dla szerokiej i rosnącej społeczności najemców reprezentujących międzynarodowe organizacje, które działają w regionie CEE.

 

Portfel Globalworth o wartości około 3 mld euro jest zarządzany przez zespół ponad 200 specjalistów zlokalizowanych głównie w Warszawie i Bukareszcie.

 

W związku z naszym dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Fit-out Project Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres zadań:
 • Realizacja projektów fit-out oraz inwestycyjnych w budynkach, których właścicielem jest Globalworth.
 • Reprezentowanie firmy wobec zespołu projektowego, władz, wykonawców prac oraz zewnętrznych doradców inwestycyjnych.
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie projektowania koncepcji w postaci oceny wykonalności i uwag do rozwiązań technicznych.
 • Przygotowywanie budżetów i harmonogramów projektów.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na wykonawców prac.
 • Negocjacje i doprowadzanie do podpisania umów niezbędnych do wykonania powierzonych zadań.
 • Nadzór nad terminową, jakościową i zgodną z budżetem realizacją prac i usług przez jednostki zewnętrzne.
 • Raportowanie o postępie prac budowlanych.
 • Monitorowanie kosztów projektu.
 • Koordynacja prac wykończeniowych w pomieszczeniach najemców i prac budowlanych w obiektach.
 • Dbanie o terminową i zgodną z wyznaczonym zakresem realizację prac wynikającą z umów najmu.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Minimum 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Mile widziane uprawnienia budowlane.
 • Doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami.
 • Dobra znajomość j. angielskiego.
 • Dobra znajomość MS Office, MS Project, CAD.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Rozwinięte umiejętności negocjacyjne.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność zarządzania czasem.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Proaktywne podejście.
Oferujemy:
 • Pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i umiejętności,
 • Pracę w ambitnym zespole,
 • Po okresie próbnym: pakiet prywatnej opieki medycznej Medicover,
 • Biuro w centrum Warszawy.
Informujemy, że Administratorem danych jest GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-105 przy ul. Twarda 18 („Pracodawca” lub Administrator”), umożliwiasz przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

INFORMACJA OD PRACODAWCY BĘDĄCEGO ADMINISTRATOREM DANYCH

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę lub wnieść sprzeciw, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail hr@globalworth.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe, które są określone w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (i wskazane wyraźnie w ogłoszeniu jako wymagane), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest obowiązkowe aby wziąć udział w rekrutacji. W ogłoszeniu możemy poprosić o podanie: wykształcenia; kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli dane te są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Inne dane osobowe nie są wymagane przez Pracodawcę, ale jeżeli zostały przekazane dobrowolnie (np. Twój wizerunek) to uważamy, że wyraziłeś swobodną zgodę, na ich przetwarzanie, poprzez wysłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego. Przesłanie nam innych danych osobowych niż te, które są wskazane jako wymagane, nie ma żadnego wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz na jej przebieg.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu otrzymania przez nas Twojego CV, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od momentu otrzymania przez nas Twojego CV. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane Pracodawca może udostępniać niekiedy przedstawicielom spółek z grupy kapitałowej Pracodawcy, w przypadku, gdy te osoby uczestniczą w procesie rekrutacji i dokonują oceny kandydatów.

Nie przekazujemy Twoich danych do innych dostawców usług.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: hr@globalworth.pl
Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu