Galwanizer

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.

Warszawa

22 godz. temu

Galwanizer
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • nadzór nad kąpielami galwanicznymi, preparatyka i konserwacja kąpieli,
 • pobieranie próbek kąpieli,
 • wykonywanie bieżących pomiarów parametrów i prawidłowości funkcjonowania wyposażenia,
 • obsługa instalacji oraz wykonywanie procesów neutralizacji.
Wymagania:
 • wykształcenie minimum zawodowe (preferowane średnie chemiczne),
 • specjalność: galwanizer, chemik,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość preparatyki kąpieli galwanicznych i zagadnień związanych z neutralizacją ścieków,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność.
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w renomowanej firmie,
 • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych,
 • możliwość zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV wraz z własnoręcznie podpisanym przez kandydata oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania" na adres:

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa

Zarządzanie Personelem

lub drogą elektroniczną.

Tel. 22 53 24 357

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

INFORMACJA

 

Administratorem Twoich danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Warszawie (01-452) przy ul. Księcia Bolesława 1/3, zwana dalej „WZL-2 S.A.” lub „Administratorem”: e-mail: biuro@wzl4.mil.pl, nr tel.: +48 22 532 43 01.

 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@wzl2.mil.pl .

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również nie wykorzystujemy do profilowania. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Poznaj

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-4 S.A.) to od ponad 60 lat wiodący w Polsce zakład wyspecjalizowany w zakresie usług remontowo naprawczych (MRO) silników turbinowych. Zakład remontuje silniki turbinowe do samolotów i śmigłowców wojskowych oraz pomocnicze turbinowe zespoły napędowe.

Poznaj stanowisko: Galwanizer 
Galwanizowanie to elektrolityczne pokrywanie powierzchni metalowych warstwami ochronnymi, mającymi też niekiedy znaczenie estetyczne – chromem, miedzią, brązem, etc. Galwanizowanie ma z założenia na celu zakonserwowanie powierzchni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, lecz praktyce można także przytoczyć przykład chromowania karoseryjnych części samochodowych – zabieg typowo dekoracyjny. Galwanizer zanurza ...
Praca Galwanizer