Główny Automatyk – Zakład Chemiczny 

NES Global Talent

Szczecin

26 dni temu

 

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 700 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Naszym Klientem jest wiodąca spółka chemiczna w Polsce, która realizuje obecnie jeden z największych w Europie projektów budowy instalacji chemicznych. 

 

Główny Automatyk – Zakład Chemiczny 
Miejsce pracy: Szczecin

 

Podczas trwania budowy współpracuje z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:

 • opiniowanie rozwiązań technologicznych,
 • udział w opiniowaniu P&ID, PLD  z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji, zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu,
 • analiza funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic),
 • opiniowanie i udział w odbiorach systemów,
 • udział w próbach krytycznych urządzeń u producenta (FAT – Factory Acceptance Test),
 • udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management),
 • udział w zespołach oceny ryzyka związanych z rozwiązaniami projektowymi,
 • udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team),
 • udział w przygotowaniu instrukcji z zakresu AKPiA oraz organizacji struktur utrzymania ruchu.

ETAP EKSPLOATACJI:

 • organizacja prac w branży AKPiA, w tym DCS, SIL, F&G, ESD oraz diagnostyka systemów,
 • zarządzanie częściami zamiennymi automatyki pomiarowej i wykonawczej,
 • diagnozowanie usterek z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych do sterowników programowalnych takich jak np. Siemens, AllanBardley,
 • nadzór nad identyfikowaniem i usuwaniem awarii w zakresie elektroniki oraz automatyki przemysłowej,
 • nadzór nad pracą linii produkcyjnych od strony automatyki (optymalizacja, diagnostyka, parametryzacja),
 • diagnostyka oraz kalibracja wskazań urządzeń AKPiA,
 • inspekcje przyrządów ATEX,
 • przegląd, usuwanie bieżących usterek, konserwacja zapobiegawcza systemów HVAC, systemu powiadamiania głosowego i alarmowania pod kątem AKPiA,

Wymagania Klienta wobec Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku automatyka i robotyka, informatyka, elektryczne, energetyka lub pokrewne,
 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie chemicznym lub petrochemicznym,
 • Doświadczenie w rozruchach instalacji lub doświadczenie na stanowiskach nadzoru inżynieryjno - technicznego w przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, energetycznym lub zbliżonych (operacje w ruchu ciągłym),
 • Wiedza zawodowa z zakresu konfiguracji, rozruchu, obsługi, konserwacji systemów i przyrządów pracujących w pętlach sygnałowych w środowisku zagrożonym wybuchem,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, AutoCAD, itp.

Nasz Klient oferuje:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony oraz wsparcie w przypadku ewentualnej relokacji.
 • Dodatkowe benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, multisport, dofinansowania do wakacji,
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy,
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Automatyk 
Automatyk - kreator pracy inżynierskiej. Do jego głównych obowiązków należy: projektowanie oprogramowania maszyn, nadzór nad maszynami przemysłowymi, opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu. Automatyk pracuje w stałych godzinach pracy. Jego praca wiąże się z wyjazdami służbowymi do krajowych i zagranicznych zakładów ...
Praca Automatyk