Główny specjalista do spraw: analiz danych - Departament Rozwoju Analiz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

6 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 62380 z dnia 13 marca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista do spraw:
analiz danych
Departament Rozwoju Analiz

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Tworzenie i wdrażanie rozwiązań w oparciu o zaawansowaną analitykę w obszarze zatorów płatniczych.
 • Budowa i rozwój modeli statystycznych (modele regresji, drzewa decyzyjne, segmentacja) wspierających postępowania i czynności kontrolne.
 • Przygotowywanie warstwy raportowej dla czynności kontrolnych oraz dla kierownictwa Urzędu.
 • Udział w procesie rozwoju systemów informatycznych i baz danych Urzędu.

WARUNKI PRACY: Nowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. 

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach). 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze przetwarzania i analiz danych
 • Zaawansowana znajomość języka zapytań SQL
 • Posługiwanie się metodami statystycznymi przy rozwiązywaniu zadanych problemów
 • Znajomość języka Python (bibliotek związanych z analizą danych)
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: metody ilościowe lub matematyka lub informatyka lub ekonomia lub ekonometria lub finanse lub rachunkowość
 • Wiedza z zakresu administracji relacyjną bazą danych (tworzenie struktur bazodanowych)
 • Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie
Poznaj stanowisko: Analityk Danych 
Analityk Danych to osoba, która gromadzi i analizuje dane, a następnie wykorzystuje je do przygotowania lub doskonalenia strategii biznesowych i planów marketingowych firm. Analityk jest osobą profesjonalnie wyszkoloną, posiadającą dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne, umiejętności analityczne i zdolność logicznego myślenia. W tej pracy niezmiernie ważna jest umiejętność organizacji pracy, bez której łatwo o błędne ...
Praca Analityk Danych