Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Warszawa

9 dni temu

Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: TAI/12/2020
Wymagania:
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub 5-letnie w służbach związanych z ochroną mienia
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony mienia i osób oraz umiejętność ich interpretacji i zastosowania
 • Praktyczna znajomość obsługi MS Office
 • Wskazana znajomość zagadnień związanych z ochroną lotnictwa
 • Samodzielność w działaniu
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Zadania:
 • Bieżąca analiza i ocena zagrożeń oraz definiowanie działań w sytuacjach kryzysowych
 • Nadzór i zabezpieczenie ruchu osobowego i kołowego na terenie spółki
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie bezpieczeństwa
 • Nadzór i doskonalenie systemu ochrony i procedur
 • Monitorowanie oraz analizowanie incydentów związanych z naruszaniem bezpieczeństwa Spółki
 • Współpraca z instytucjami i firmami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa Spółki
 • Inicjowanie działań techniczno-organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa

Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Oferujemy:
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
 • Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej
 • Formę zatrudnienia dopasowaną do Twoich potrzeb
www.lotams.com
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Poznaj

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów pasażerskich oraz jest Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

LOT AMS zatrudnia ponad 830 pracowników. Szczególny rodzaj wykonywanych przez spółkę usług pociąga za sobą konieczność odpowiedniego naboru kompetentnej kadry. 

Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowany personel, świadomy powagi wykonywanych przez nich obowiązków. 

Proces rekrutacji jest pierwszym etapem doboru fachowców, których praca leży u podstaw budowania wielowarstwowych przedsięwzięć z zakresu specjalizacji branżowej.